Digitalt & elektronik > Datorstyrning

Arduino-hjälp önskas

(1/1)

Per Lind:

Hej alla kluriga.
Jag funderar på ett litet problem som är löst med bi-stabila reläer men eftersom vi är i dataåldern kanske man kan driva denna korsning med Arduino-teknik?
Är det någon som vill hjälps till med att programmera en Arduino-lösning?

Dels är det en stadsport som kontrolleras med trafikljus för biltrafiken och dels en något komplicerad säkring för spårtrafiken så man inte krockar i stadsporten eller på enkelspåret med annan spårburen trafik eller med bilar.

Scenario:
X = Stadsmur med stadsport, enkelspår för spårväg och bilar i bägge riktningar.
A = Sluthållplats enkelspår för förortslinje som kommer från E och går till A.
C = Enkelspår med dubbelriktad trafik.
B-D = Spårvägslinje som kommer från staden och går ut på landet.
E-F = Spårvägslinje som kommer från landet och går in till staden.

S = Spårvägssignal 2 lampor.
K = Kontakt från spåret för start av cykel.
T = Trafiksignal för bilar.

Trafiksignalens program har jag hittat på nätet som ger 3 faser. 2 ger rött och den 3'e grönt ljus.


Problemet:
Vägtrafikljuset skyddar stadsmursgenomfarten med Röd/Gul/Grön.
Om ett spårburet fordon kör in vid kontakt K3 skall signal S1 och S2 förbli röda oavsett vad biltrafikens signal visar för den fas som gäller.
När det spårburna ger kontakt vid K1 eller K2 resp. K4 är sträckan fri, tills nytt spårburet fordon ger impuls.

ARDUINO 1 TRAFIKSIGNALER:
FAS 1: T2 styr både biltrafik som spårtrafik och medger genomfart in genom stadsporten vid grönt. Fas 2 och 3 är röda.
FAS 2: T1 styr biltrafik ut genom stadsporten och om inget spårgående fordon på enkelspåret så får spårvägen grönt. Fas 1 och fas 3 röd, fas 2 grön.
FAS 3: Om inget spårgående på enkelspåret så grönt för spårvägen. Fas 1 och fas 2 röd, fas 3 grön.

ARDUINO 2 SÄKRING AV ENKELSPÅRET:
Det är det här jag behöver ha hjälp med, programmering och kopplingsschema för Arduino vore tacksamt, eller om jag skall använda den lösning jag har med bi-stabila reläer.
Går helt oberoende av Arduino 1 men hämtar faserna härifrån om enkelspåret är ledigt.

Alltså, om något spårburet fordon befinner sig på den skyddade sträckan mellan K-punkterna så visas bara rött, annars får spårvägssignalerna ström från den fas som just då är aktuell för vägtrafiken.

Hoppas ni hänger med i svängarna.

Tack på förhand.

-Per

Navigering

[0] Meddelandeindex

Gå till fullversion