Svenskt MJ-forum > Wikidiskussioner

Licens för MJ-wiki?

(1/6) > >>

Mekanoid:
Jag hittar ingenstans en text om vilken licens som används för MJ-wiki. Det bör tillföras...

Den förra hade licensen "Creative Commons Attribution Share-Alike 3.0 License" vilket borde betyda att åtminstone all text som flyttats därifrån ska ha samma/liknande licens. Undantaget är förstås om de som bidragit med informationen har samtyckt till att ändra licensen.

Men jag tycker Creative Commons-licensen är trevlig och bådar för att all trevlig information lever vidare (mycket tack vare Jan Frelin, förstås). Så jag föreslår att på sidan Förbehåll något i stil med denna text införs:

"Licens
Information och bidrag till denna wiki är licensierade under en Creative Commons Erkännande-DelaLika 4.0-licens (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.sv)."

Man skulle även kunna lägga till förklaringen

"Du har därför tillstånd att

* Dela — kopiera och vidaredistribuera materialet oavsett medium eller format
* Bearbeta — remixa, transformera, och bygg vidare på materialet för alla ändamål, även kommersiellt
På följande villkor

* Erkännande — Du måste ge ett korrekt erkännande, ange en hyperlänk till licensen, och ange om bearbetningar är gjorda. Du behöver göra så i enlighet med god sed och inte på ett sätt som ger en bild av att licensgivaren stödjer dig eller ditt användande.
* DelaLika — Om du remixar, transformerar eller bygger vidare på materialet måste du distribuera dina bidrag under samma licens som originalet.
* Inga ytterligare begränsningar — Du får inte tillämpa lagliga begränsningar eller teknologiska metoder som juridiskt begränsar andra från att gör något som licensen tillåter."

Jan Frelin:
Vilken licens använder Wikipedia?

Mekanoid:
Längst ner på deras startsida:
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Den jag föreslagit är densamma men i svensk och nyare version (vet inte skillnaden, men det brukar sällan bli sämre när det gäller såna här organisationer).

Jan Frelin:
Ska kolla på det.

Mekanoid:
Hur har det gått med licensen?

Du/vi får nog problem med att byta, så enklast är att använda samma som för gamla wikin. Den är dessutom trevlig eftersom den ger stor frihet att använda texter fritt (så länge man talar om var informationen kommer från) och den har liksom inbyggt i sig att främja samarbete ("dela lika").

För min del är den avgörande för om jag ska bidra, även om risken att jag bidrar så mycket tyvärr är liten... :-(

Navigering

[0] Meddelandeindex

[#] Nästa sida

Gå till fullversion