Modelljärnvägar > Spårplaner

Önskar synpunkter och råd ang spårplan för stationsområde

(1/3) > >>

elindahl:
Hej
Planerar för en hyllbana runt ett rum som är ca 3x3m. Hyllans djup är 40 cm.

Jag har ingen tidigare erfarenhet av att bygga eller använda bangårdar. Har därför försökt följa råden i  http://www.housatonicrr.com/yard_des.html . Frågan är hur väl jag lyckats?

På bilden ser ni min idé för en station med bangård:Uppifrån och ned:
- Översta spåret är det som löper utmed perrongen. Den gröna spårsektionen markerar mitt längsta passagerartåg.
- Det gula spåret är mötesspår för tåg som inte ska stanna på stationen
- Orange spår är ”arrival/departure”-spår (vad heter det på svenska?); passerande godståg kan lämna respektive koppla på godsvagnar här.
- På den röda bangården kan vagnar sorteras och kopplas isär och ihop.
- Blå spåret är ”lead”; hit kan rangerloket backa när det flyttar vagnar mellan spåren på bangården eller mellan bangården och det orange ”arrival/departure”-spåret.
- Lila spårstumpen, strax under korsningsväxeln, är för lokservice och vid behov för parkering av godstågets lok medan rangering pågår.

Tacksam för synpunkter  :)

LeoArietis:
Hej
Kul att du postar upp den länken av Craig Bisgeier. Jag har läst den någon gång för länge sedan. Den har många bra tips och tankar, men den är också lite amerikansk i sin inställning vilket märks om man jämför med hur många svenska mindre och större stationer ser ut där vi oftare har fler rundgångsspår. Det är varken rätt eller fel, utan bara en skillnad som jag noterar finns mellan amerikansk och svensk järnväg.

Med tanke på att du har ett begränsat utrymme så har du ändå lyckats med att få med de viktigaste bitarna och följer ju de flesta av budorden (Comendments) i Craig Bisgeier post. De flesta av budorden gäller ju oavsett var i världen man bedriver järnvägsdrift.

Det blir svårt att föreslå så mycket utan att det riskerar göra din hylla lite överlastad med spår. Finns det kanske möjlighet att bredda lite?

Något som jag själv hade kompletterat med är en industrispårsanslutning eller två. Jag kan även tänka mig att bryta mot budordet "don't foul the line" här och faktiskt ha en enstaka anslutning till en industri på "fel" sida av stationen.


Något som du troligtvis får plats med:
Ett kortare stickspår från spår 1 som slutar mot stationshuset från huvudspåret (spår 0). Det korta spåret kan ju användas som vändspår för en rälsbuss, eller för postmagasinet. En detalj om jag själv tycker är "tysk" men som samtidigt ger upphov till lite intressant växling.

Det kan ju även vara en switchback från detta spår 0 vilket i och för sig leder till ännu mer komplicerad växling. Den switchbacken kan ju även vara ett gatuspår som leder in i staden till någon liten industri eller verkstad. Finns ju många byggnader som har en port för järnväg om man samtidigt vill dölja längden av det spåret. Spåret kan ju sedan fortsätta dolt fastän ögat luras av att just den byggnaden tar slut och övergår i kulisshus. Kombinera gärna med avkopplingsskenor för att enkelt kunna koppla av vagnar.

Bangården är ju uppbyggd för rationell hantering och växling och ligger ur vägen från huvudlinjen med ankomstspår och rikningsspår och utdragsspår som kan användas utan att störa huvudspåret och mötesspåret.

Om det finns plats hade jag nog även försökt ha en plattform för det andra spåret eller en mittplattform mellan 1-2, så att två passagerartåg kan mötas här. Om inte får tågklareraren vara noggrann med var man lägger möten mellan passagerartåg. Plattform mellan 2-3 ger en tågklarerare lite större frihet att ordna ett tretågsmöte.

Kör du amerikanskt så är ju tipset om ett caboose-track trevligt för dessa vagnar vill man säkert kunna byta ut och visa upp på ett bra sätt. Kan väl troligen kombineras på ungefär samma plats som ett RIP-track (repair in place), och kanske även ett smått överväxt RIP-track för "Rest in peace" för de rostiga modeller som slutat gå.

elindahl:
Tack för synpunkterna  :handshake:

Ett stickspår för post var en trevlig idè.
Industrispår likaså, men det planerar jag att ha på andra delar av banan.
Perrong mellan spåren uteslöt jag pga utrymmesbrist, men jag ska ta mig en funderare till.

Intressant att du påpekar skillnad mellan amerikanskt och svenskt. Finns det månne någon sida där man kan läsa om hur svenska stationer och bangårdar är uppbyggda och fungerar?

paj2:
Jag tycker nog som LeoArietis att du bör öka djupet något på banan vid stationen. 10 cm skulle göra mycket.
Stationsbyggnad?

LeoArietis:

--- Citat från: elindahl skrivet sön 19 jan 2020, 08:55:03 ---Tack för synpunkterna  :handshake:

Ett stickspår för post var en trevlig idè.
Industrispår likaså, men det planerar jag att ha på andra delar av banan.
Perrong mellan spåren uteslöt jag pga utrymmesbrist, men jag ska ta mig en funderare till.

Intressant att du påpekar skillnad mellan amerikanskt och svenskt. Finns det månne någon sida där man kan läsa om hur svenska stationer och bangårdar är uppbyggda och fungerar?

--- Slut citat ---
Vad har du tänkt kring eventuell förebild?

Jag känner inte till någon sida som beskriver hur Svenska stationer fungerar.

Det finns en sida med äldre ritningar över spåren på svenska stationer här:
http://www.bangardar.se/
Det finns inte några beskrivningar, men man för väl försöka gissa sig till användningen utifrån placering av stationshus, plattformar, lastkajer, godsmagasin, vändskivor osv.

Se under Tabell med de olika ritningarna
http://www.bangardar.se/simple_table/

Idag är många stationer, särskilt de mindre, spårsanerade till oftast bara 1 huvudspår och 1-2 sidospår. Ibland kan det förekomma något enstaka stickspår eller banverksstick på vissa stationer.

På vissa små stationer har man huvudspår och mötesspår. Om det finns en förbindelse till en industri kan det finnas 1-2 spår till som kan vara signalövervakade (eller inte, utan bara låsta med spårspärr eller låst skyddsväxel) som används vid växling och uppställning av vagnar till och från industrin.

Det finns även industrier som bara har en anslutande växel till linjen och sedan en egen liten bangård, t.ex. Mörrums bruk har ju sett ut så förr. (Har inte kollat på länge så det kan ha ändrats.)

Värö bruk är ju anslutet till en 3-spårsstation på Västkustbanan.

Nuförtiden om det inte sker mycket växling inne på industriområdet så är det ju oftast det loket som drar godståget som även genomför växlingen eller så har man med ett växellok i godståget. Idag börjar det finnas lok med både el och en dieselmotor (last mile) som då kan växla inne på industriområdet trots att det inte finns kontaktledning.

Vid högre hastigheter, 160 km/h och uppåt så har man skyddsväxlar. Jag brukar rekommendera att titta på flygbilder över stationer och industriområden. Örtofta är ett intressant exempel på en 3-spårsstation på en dubbelspårig linje. Stationen är lite speciell då en har en del industrispår jämfört med många andra 3-spårsstationer. Här passerar snabbtåg, godståg och fjärrtåg. Lokaltåg (Pågatåg) stannar liksom något enstaka godståg som har Örtofta som mål. På det tredje spåret kan man ställa godståg åt sidan för att passeras av andra tåg, fast just vad gäller Örtofta så ligger det i en sänka och man vill inte gärna ställa tunga godståg på sidan där, då det tar onödigt lång tid att komma igång.

Navigering

[0] Meddelandeindex

[#] Nästa sida

Gå till fullversion