Digitalt & elektronik > Datorstyrning

TC och Loconet adresser

(1/3) > >>

paj2:
Adressering av växlar och signaler mm från TC (Traincontroller) via Loconet fungerar som förväntat. En växeladress inställd i en dekoder överensstämmer med samma adress inställd i ett objekt i TC. Men när det gäller feedback adresser från blocksensorer (upptaget spår) så har adresser olika format i TC och blocksensor.

Jag har testat Möllehems blockfeedback och motsvarande från Digitrax BDL168 med TC både Silver och Gold
och får fram följande.

Möllehem.

En MGP blockadress inställd till 4001 blir  på Loconet = 4001 och ger i TC adressen 251/1  (grund 251, kanal1)
enl. formeln (251-1) x 16 +1 = 4001


Digitrax BDL168

En blockadress inställd till 10/1 i BDL168 blir på Loconet = 4001 och uppfattas då i TC som 251/1 enligt ovanst.

Jag hade tänkt mig att 10/1 inställt i BDL168 skulle bli 10/1 i TC..men icke.... rörigt till tusen.

På diverse utländska forum finns detta uppmärksammat men inte förklarat varför detta adresskrångel med Loconet och TC finns.
Om jag inte misstar mig uppstår samma sak i JMRI.

Jag har för mig att jag läst något om detta när det gäller JMRI på detta forum.   Någon som har en bra förklaring till denna adressröra.

Bosse:
Hej!
Jag har TC Gold, Z21 och MGP.
Jag vet hur man löser det i TC Gold med att använda samma feedback adresser i TC  Gold och MGP.
Men jag har ingen förklaring varför det blir på detta sätt.
Det var en tråd du var inblandad i som gav mig lösningen tror det var i januari i år.
Ämne: Blockfeedback > Loconet > Z21 > PC Train Controller
 
Om du är intresserad av lösningen kan jag skriva ner lösningen.
Men jag tror du är ute efter orsaken att det blir på det sättet att man i vissa fall måste räkna om adressen.

Mvh
Bosse
 

paj2:

--- Citat från: Bosse skrivet lör 05 okt 2019, 23:34:55 ---Hej!
Jag har TC Gold, Z21 och MGP.
Jag vet hur man löser det i TC Gold med att använda samma feedback adresser i TC  Gold och MGP.
Men jag har ingen förklaring varför det blir på detta sätt.
Det var en tråd du var inblandad i som gav mig lösningen tror det var i januari i år.
Ämne: Blockfeedback > Loconet > Z21 > PC Train Controller
 
Om du är intresserad av lösningen kan jag skriva ner lösningen.
Men jag tror du är ute efter orsaken att det blir på det sättet att man i vissa fall måste räkna om adressen.

Mvh
Bosse

--- Slut citat ---

Hej,

Jag har fått svar på detta med omräkning av Loconetadresser dels genom egna tester med hjälp av en Loconet "sniffer" och svar från Freiwald, Traincontroller.

Många leverantörer har sina blockfeedbackenheter grupperade i 16 ingångar med en basadress (ID) och detta är vad TC förväntar sig. Om en feedbackenhet med gruppering 16 och har en basadress enligt nedan så sker en konvertering till Loconet format som TC sedan tolkar till samma format som feedbackenheten.

Exempel: blockadress = 20, ingång 1 (av 16) blir i Loconetkod = 305 som i TC blir adress 20/1
Alltså lika i feedbackenhet och TC =20/1 då grupperingen är 16.          (20 – 1) * 16+1 = 305 (LN-kod)

Detta gäller för exempelvis Digitrax BDL16 m.fl. Om man däremot använder en Digitrax DS64 med gruppering av 8 ingångar stämmer det inte längre med TC.
DS64 med blockadress = 20, ingång 1 (av 8) blir Loconetkod = 153 som i TC blir adress 10/9
Alltså olika …. 20/1 i DS64 blir 10/9 i TC  detta beror på att adress 20/1 med 8 ställig feedback blir
(20 – 1)*8+1 = 153 och TC tolkar då som förväntat som en 16-ställig adress.  (153 -9) / 16 + 1 = 10    10/9

Här får man alltså göra en omräkning då man använder feedbackenheter som har 8 ingångar

Aningen rörigt men så här måste man gå till väga när adressformaten inte stämmer.
Det hade varit önskvärt att i TC kunna välja mellan 8 och 16-ställigt adressformat vid tolkning av det som tas emot på Loconet.
Då hade det blivit rätt.

Kommer man sedan till MGP`s sätt att ange adresser så följer MGP adress för block = Loconetkod
Inställning av adress i MGP appen är alltså direkt den adress som är Loconetkod.

TC tolkar denna kod som en 16-ställig blockadress så har man i appen angett adress 305 för ingång 1 på feedbackenheten så tolkar TC detta som  (20 -1) *16 + 1 = 305.  Alltså 20/1  motsvarar MGP adress = 305

Nu är ju MGP-konceptet i första hand en lösning för att erhålla logiska funktioner och automatik utan datorer men möjligheten finns ju att ansluta Loconetkabeln från MGP till en dator med Traincontroller eller JMRI så vi får väl hoppas att Anders ger en hint om denna adresskonvertering i dokumentationen.

Jag kör TC Silver och ser att du kör TC Gold där förmodligen MGP-adress konverteringen är löst på ett bättre sätt?

adj:
Hej, jag kör TC Gold med MGPs dekodrar och väljer man "Roco/Fleischmann Z21 - LocoNet Plain adress …" som digitalsystem i "Connection" för "Contact Indicator" så kan man ange samma adress på båda ställena. Kan man inte ange flera digitalsystem i Silver?
/Generaldirektören

BenWah46:
Menar du (20-1)(16)+1?
I så fall går det att förstå.

Navigering

[0] Meddelandeindex

[#] Nästa sida

Gå till fullversion