Interaktivitet > Min bygglogg

Tärbykurvan: modulär hemmabana (utan hem) med "Tänk om"-förebild

(1/2) > >>

trumpetaren:
Efter bygget av Öresjömodulerna blev jag sugen på fler kurvor med dosering och rejält tilltagen radie. Meckandet med ställbar bankning i varenda skarv är dock arbetskrävande och jag tänkte mig nu en fast 180 graderskurva som gick att dela på mitten vid behov. Behovet av kurvor inom FNISS (Förenad N-skala i Storstockholm) finns ständigt men det behövs även linjemoduler. De modulbanor jag hittills sett tycktes ofta bestå av stationer mer eller mindre i följd, de enda linjesträckorna som fanns uppstod vid kurvorna. Därför skulle det ju inte skada om man tog i rejält och byggde en kurva med skalenlig radie (minst 300 m i verkligheten). Snäva kurvor är ju annars den vanligaste och mest accepterade kompromissen i MJ-sammanhang så det vore kul att se hur det blev med en verklig kurva.

För att göra förvaring och transport hanterbar valde jag att frångå standardbredden 400 mm på de flesta sektionerna. Rent formellt är varje 90 gradersdel en modul som har standardmått i ändarna för att sedan smala av. När jag skissat och räknat på hur jag skulle få ned mina kurvsektioner SkånskaNs standardlådor på ett platsekonomiskt sätt, landade kurvans bredd på 16 cm och radien på 2500 mm.

En ganska enkel match med andra ord. Men när man nu ändå håller på... En liten lastplats på mitten kanske? Eller en liten station? En liten bibana till en grusgrop ett stycke under RÖK? Vad har jag egentligen för förebild till bygget? Eftersom packplanen krävde att sektionerna staplas på varandra i lådorna måste landskapet vara stryktåligt utan alltför mycket känsliga uppstickande detaljer. En grusad/gräsbevuxen hög bank fick det bli, Det passade dessutom bra med idén att ha en målad bakgrund/störtskydd bakom kurvan.

Men vänta nu, det finns ju ingen del av BHJ som ser ut så här? Möjligen Räfserydsbanken, men det alternativet föll snart p g a bibanan nedanför. Stickspåret till grusgropen i Borgstena? Nej, det blev dags att fantisera lite friare. Och kanske täcka in en ganska otippad del av hembygden...

Innan Borås-Ulricehamns järnväg kom till så undersöktes flera alternativ för bansträckningen. Ett av de tidigaste förslagen var att banan skulle följa BHJ och vika av vid Sparsör eller Fristad. Den skulle i så fall passera höglänta landskap genom Gingri och Tärby för att ansluta till den senare genomförda sträckningen vid Varnumskulle station. Detta kunde vara nåt! Då fick jag även ett namn på stationen halvvägs genom kurvan och bygget tog fart.

trumpetaren:
För att göra en lång historia kort växte denna principskiss fram under våren 2016. Den röda huvudlinjen går i nollplanet med så jämn kurva som möjligt. Den blå bilinjen sjunker med ca 1.5 cm per sektion och korsar huvudlinjen under en bro till vänster i bild och i tunnel till höger.

För att kunna dela 180-graderskurvan i 2x90 grader måste även två extra sektioner tillverkas som ökar bredden till modulstandard. Jag kom då på att om dessa försågs med några växlar vardera, så skulle även huvudlinjen kunna få en station halvvägs och en extra rak modul skjöts in däremellan (mer om detta i separat byggtråd: Svara station).

Tre monteringsalternativ finns alltså:
A: 180-graderskurva med liten mötesstation (Tärby) i undre nivån
B: 180-graderskurva med breddad mittendel innehållande Svara station i övre nivån
C: två st 90-graderskurvor där den undre nivån blir bibanor/stickspår till varsin liten lastplats med rundgångsmöjlighet.

Till ovanstående tillkom senare övergångsväxlar i den stora kurvans båda ytterändar.


trumpetaren:
Mätning och utritning av kurvan kräver utrymme liksom provläggning av de första sektionerna:Jag valde en lite okonventionell konstruktion av de smala sektionerna: en liggande botttenplatta av MDF som skruvas i gavlarna halvvägs ned. Ovanpå denna en markisoleringsskiva som fyller ut till nollplanet. Efter att sluttningarna till den undre nivån skurits ut och landskapsprofilen formats till monteras böjda sidor på sektionerna av masonit.Mitt under varje sektion görs ett hål och ett fäste för stödben:
trumpetaren:Parallellt med bygget av grundsektionerna konstruerades också de avsmalnande ändbitarna. Även halvvägs igenom kurvan vid 90 grader behövs två breddningsbitar som även ska vara i två nivåer.
Utformningen av landskapsprofilen där bron ska vara utskuren i styrofoam och därefter belagd med väggspackel:


trumpetaren:
Spårläggningen började med växlarna:
Det börjar likna nåt. Vid Tärby "uppstod" en liten bangård eftersom det inte fanns så mycket annat att fylla utrymmet framför bropassagen med.

Första riktiga monteringen! För att få ett optimalt spårläge i huvudspårets kurva (vilket var huvudsyftet med hela projektet) måste hela bygget stå uppställt så att allt blir jämt och fint.Navigering

[0] Meddelandeindex

[#] Nästa sida

Gå till fullversion