Författare Ämne: Forumets integritetspolicy  (läst 34193 gånger)

Utloggad dennisb

  • Moderator
  • *****
  • Antal inlägg: 451
Forumets integritetspolicy
« skrivet: lör 26 maj 2018, 12:56:01 »
Svenskt MJ-Forum har har uppdaterat vår integritetspolicy. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter och vi har därför uppdaterat vår integritetspolicy för att öka transparensen om hur vi behandlar dina personuppgifter samt ge tydligare information om dina rättigheter:

1. Allmänt
Denna policy avseende integritet och marknadsföring beskriver hur Svenskt MJ-Forum samlar in , lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

1. Integritetspolicyn gäller den behandling av personuppgifter som genomförs så länge du innehar ett konto på Svenskt MJ-Forum.

2. När behandlar vi dina personuppgifter
2.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats, vara delaktig i diskussioner på forumet måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

2.2 Svenskt MJ-Forum samlar in och behandlar personuppgifter om dig när så länge du har ett konto på Svenskt MJ-Forum. Informationen som samlas in från dig krävs för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster. Under tiden du har ett konto på Svenskt MJ-Forum samlar vi in uppgifter sp som hur du interagerar med vår webbplats.

3. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
De personuppgifter som Svenskt MJ-Forum samlar in och behandlar är:
* Antal inlägg
* E-post
* Ålder
* Stad/land
* Namn
* Registreringsdatum
* Senast aktiv: tis 24 apr 2018, 16:00:24
* IP-adress och information om din användning av Svenskt MJ-Forum

4. Varför behandlar vi uppgifter om dig?
Svenskt MJ-Forum behandlar dina personuppgifter för flera olika ändamål. I huvudsak behandlar vi dina personuppgifter för följande syften:
* Administrera kontoinnehavet
* Ge dig möjlighet att använda kontoinnehavets fördelar såsom möjlighet att spara favoriter, deltaga i diskussioner, skicka privata meddelanden etc

5.  De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter
5.1 Vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet

5.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kontoinnehavare. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter såsom din interaktion med Svenskt MJ-Forum samt ditt deltagande  i diskussioner.

6 Hur länge sparar vi uppgifter om dig?
6.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Svenskt MJ-Forum kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

6.2 Svenskt MJ-Forum sparar uppgifter för kontoinnehavare så länge kontoinnehavaren väljer att inte avsluta sitt konto.

6.3 För besökare utan konto sparas uppgifter i upp till 12 månader. Efter att ett konto är avslutat kan inlägg i forumet kvarstå men utan den personliga informationen.

7. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

7.1 Svenskt MJ-Forum kommer ej att lämna ut dina uppgifter till tredje part

7.2 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Svenskt MJ-Forum om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata våra rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

8. Svenskt MJ-Forum har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Vi kommer med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar och om du inte godtar ändringarna har du rätt att avsluta ditt konto. Du avslutar kontot genom att kontakta oss eller genom att avsluta kontot via "Mina sidor".

9. Dina rättigheter
9.1 Svenskt MJ-Forum ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

9.2 Svenskt MJ-Forum kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

9.3 Du har rätt att begära:

9.3.1 Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig.

9.3.2 Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

9.3.3 Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för.