Användaravtalet

För att bli medlem i Svenskt MJ-Forum måste du förbinda dig att följa våra regler. Du måste också acceptera vår integritetspolicy avseende personuppgifter.

Våra regler hittar du nedan och vår integritetspolicy hittar du här.

Varmt välkommen till Svenskt MJ forum!

***** Allmänna regler *****

§1 - Svenskt MJ-Forum är ett fristående forum för diskussioner om modelltåg och relaterade ämnen. Forumet drivs av en ledningsgrupp som sköter drift, moderering och underhåll av forumet. Allt arbete sker ideellt.

§2 - Deltagande i forumet kräver registrering. Forumet är fritt att läsa men för att skriva krävs registrering.

§3 - Endast en (1) registrering är tillåten per deltagare. Undantag gäller Handlare. Se §14-16 nedan.


***** Uppträdande i forumet *****

§4 - Varje deltagare är ansvarig för sina egna inlägg. Deltagare kan redigera sina inlägg i efterhand för att rätta till stavfel och små misstag. Det hör till god nätetikett att låta skrivet stå kvar, så undvik stora ändringar. Vårdslös redigering är inte tillåten.

§5 - Information som kan anses känslig får inte lämnas ut i forumet. Detta inkluderar bland annat namn, adress och telefonnummer för medlem som själv valt att inte ha detta synligt, eller dito till 3:e person. Använd personlig kontakt exempelvis via E-post eller PM för att kommunicera känslig information.  

§6 - Angrepp på person eller någons inriktning inom hobbyn är inte tillåten. Provokationer i syfte att förlöjliga andra skribenter och inlägg eller att försöka få pågående debatt att spåra ur är heller inte tillåtet. Trådar och inlägg av båda slag kommer att modereras. Avgörandet om vad som är över gränsen är helt upp till moderatorerna.

§7 - Tänk på att hålla en god ton i forumet och att ironi och sarkasm lätt missförstås i skriftlig form. Det är självklart tillåtet att uttrycka kritik till det som andra skriver, men gör det då på ett konstruktivt och trevligt sätt.

§8 - Inlägg utanför angivet ämnesområde flyttas eller raderas.

§9 - Vilseledande eller falsk information kommer att modereras eller raderas.

§10 - Det är inte tillåtet att posta mail eller personliga meddelanden avsedda för privat korrespondans i forumet, utan samtycke från alla parter. Varken i helhet eller i kortare utdrag.

§11 - Kritik mot och missnöje över leveranser och service från handlare eller liknande SKA hanteras direkt mellan berörda parter och inte ventileras på forumet! Se §12 för undantag. Tips, frågor och funderingar angående produkter från tillverkare är naturligtvis tillåtna att posta i forumet.

§12 - Om någon deltagare har kritisk information om någon handlare eller liknande som bedöms vara av allmänt intresse så kan denna kritik framföras till moderatorerna. Dessa avgör då om informationen bör publiceras i forumet och ger då tillåtelse att göra så.

§13 - Det är inte tillåtet att infoga bilder eller texter i forumet som skyddas av upphovsrätten. Undantag gäller bilder som redan finns publicerade öppet på internet. Dessa får postat på forumet om källa anges.

$14 - Icke MJ-relaterade diskussioner ska hanteras i "Övrig ej MJ-relaterad diskussion" avdelningen. Diskussioner angående religion och politik är dock ej välkomna i överhuvudtaget på detta forum, ej i "Övrig ej MJ-relaterad diskussion" avdelningen heller.

***** "Handlare" *****

 Med Handlare avses privatperson eller företag som agerar med kommersiellt intresse på forumet.

§15 - Som handlare får man rätt att lägga in nyhetsnotiser i avdelningen Produktnyheter. Endast de som är registrerade som handlare i forumet äger tillgång att skapa trådar i denna avdelning.

§16 - Förutom att posta nyhetsnotiser under Produktnyheter kan handlare även besvara frågor i forumet som rör deras verksamhet. För övriga skriverier i forumet uppmanas att använda ett annat privat medlemskonto.

§17 - För att uppnå handlarstatus på forumet skickar man en förfrågan till forumets Administratör via mail. Följande information måste inkluderas:
       -  Användarnamn. Som namn MÅSTE företagsnamnet användas, eller lämplig förkortning om det är för långt. För privatperson där namn på verksamheten saknas MÅSTE för- och efternamn användas istället.
       - Giltig E-post.

***** Regelbrott *****

§18 - Medlem som bryter mot forumreglerna blir först varnad via PM. Om regelbrott sker även efter att varning utfärdats blir medlemmen avstängd under två månader. Medlemmen får själv efter två månader kontakta forumgruppen och be om nytt tillträde till forumet. Har medlemmen tidigare varit avstängd kan medlemmen stängas av på obestämd tid.

§19 - Forumets ledningsgrupp förbehålls rätten till att fritt ändra i dessa regler. Om ändringar görs så kommer dessa att publiceras i forumet så att alla får en chans att ta del av de ändrade reglerna.