Svenskt MJ-forum

Modelljärnvägar => Allmänt om MJ => Ämnet startat av: Daidalos skrivet fre 25 okt 2019, 23:55:03

Titel: Signaler inom och i anslutning till en station
Skrivet av: Daidalos skrivet fre 25 okt 2019, 23:55:03
Hej!

Jag har efter ett långt "sommaruppehåll" nu åter hittat in i tågrummet och precis satt igång med planering av ett område där jag helt saknar erfarenheter - signaler. Har försökt läsa på, både på forumet och andra ställen, och kommit fram till ett upplägg som jag hoppas är någorlunda vettigt. Mina tankar sammanfattas i principskissen nedan. Hittar ni något som ser helt tokigt ut, saknas viktiga signaler eller är det för mycket/omotiverat? Feedback mottages tacksamt.


Lite bakrundsinformation kring den stationen som utgör fokus för mina funderingar:

Det är någonstans mellan mitten 80-tal och sent 90-tal/millennieskiftet. Stationen ligger i en mindre stad/samhälle längs en dubbelspårig bibana. Utöver spår och perronger för persontrafik finns en mindre godsbangård som servar en liten industri samt några tillverkningsföretag med egna lastkajer. Det finns även ett sidospår bort till ett magasin och en gammal lokstation. Områden inramade med lila rutor i skissen huserar industrin, lastkajerna och lokstationen. Röda streck anger blockskarvar.

Spår 1-3 används för persontrafik med uppehåll på stationen samt genomgående gods- och persontrafik.
Spår 4 och till viss del även spår 5 fungerar som ankommande/avgångsspår för godståg. Även delning/sammansättning av tågsätt sker här i samband med rangering.
Spår 6 och 7 fungerar som ranger- och rundgångsspår samt för tillfällig uppställning av godsvagnar.


Tankar bakom signalerna på skissen:

Linjeblocksignaler
Har tänkt mig använda fyrskens linjeblocksignaler då jag tolkar det som att det enda besked en femskenssignal kan ge som inte även en fyrsken klarar är kör 40 kort väg, eller har jag missförstått?

Infartsignaler
I normalfallet med vänstertrafik såväl innan som efter stationen har jag har inga spår på stationen som är "rakt genomgående", d.v.s. där man inte passerar någon växel i sidoläge.  I teorin har jag förvisso möjlighet att skapa en rak genomgång i båda riktningar genom att gå in på vänster spår och (efter passage på spår två) ut på höger spår, eller vice versa. Detta ser jag dock inte kommer förekomma i någon egentlig utsträckning. Från detta resonemang ser jag bara behov att kunna signalera stopp och kör 40, varsamhet och har därför tänkt mig treskenssignaler vid infarterna.

Försignalering till stationsinfarterna
Hur bör jag tänka? Har nu ritat in fyrskenssignaler vid ingången till blocken innan stationsinfarterna med tanken att jag i normalfallet kommer signalera kör vänta stopp eller kör vänta kör 40 (hastighet inom stationen kommer ju normalt vara begränsad av gång genom sidolagda växlar). Kan/bör jag här istället använda treskens försignaler?

Signaler inom stationsområdet (mellansignaler?)
Tänker att jag här bör använda treskenssignaler för att kunna signalera stopp, kör och kör 40.

Utfartsignaler
Med samma motivering som för linjeblocken tänker jag mig här fyrskenssignaler.

Dvärgar vet jag inte alls hur jag skall se på och har bara slängt ut några mer eller mindre på måfå. Vad är lämpligt avseende signaler inom och i anslutningarna till industrin/lastkajerna etc?


Hälsningar,
Andreas

(http://www.svensktmjforum.se/forum/uploads/3193/Signalering2.jpg)
Titel: SV: Signaler inom och i anslutning till en station
Skrivet av: SaFre Modelrailroading skrivet lör 26 okt 2019, 02:23:40
Jag har efter ett långt "sommaruppehåll" nu åter hittat in i tågrummet och precis satt igång med planering av ett område där jag helt saknar erfarenheter - signaler. Har försökt läsa på, både på forumet och andra ställen, och kommit fram till ett upplägg som jag hoppas är någorlunda vettigt. Mina tankar sammanfattas i principskissen nedan. Hittar ni något som ser helt tokigt ut, saknas viktiga signaler eller är det för mycket/omotiverat? Feedback mottages tacksamt.

Du får säkert andra svar på dina frågor, men även här finns hjälp att få:

Har du funderingar över hur du ska placera ut signaler på din bana? Skicka din spårplan, så placerar vi ut signaler korrekt åt dig, det kan t.o.m. bli aktuellt med att ge flera alternativ i vissa fall. Detta gäller modern svensk och tysk signalering, samt div. äldre signaleringsformer. Minsta debitering för tjänsten är en timmes arbetstid - i komplicerade fall mer.

Återkoppling och spårledningar (detektering) är ytterligare ett ämne där vi sett ett behov av hjälp, så även här kommer någon form av insats att göras. Om det blir som en kursdag där vi tittar på, och provar, olika lösningar eller något annat – återstår att se. Intresserade får gärna anmäla sig via kontaktsidan (http://butik.safre-modelrailroading.se/kontakta-oss) och berätta vad ni önskar få reda på.

Jag hjälper gärna till med sån't här - men i form av betald tjänst. Dvärgsignalerna kräver lite mer info innan det kan göras rätt - men det tar jag om det blir aktuellt.
Titel: SV: Signaler inom och i anslutning till en station
Skrivet av: N_Rallaren skrivet lör 26 okt 2019, 08:17:49
Lite gratisinformation hittar du här (https://www.tydal.nu/php/tag/jtf.php?pID=485). Om du tänker igenom ditt behov av växlingsrörelser och försöker placera ut dvägar utifrån det är jag rätt säker på att du kommer få hjälp här på forumet. Tänk på att huvuddvärgar har funktion både som huvudsignal och dvärg, dvs. två signaler i en.

Ett tips kan också vara att fundera igenom vilka signaer som verkligen syns på din bana. Är några vända bort från betraktaren, kan de ju vändas bort från betraktaren. Åtminstone MGPs signalstyrningssystem har stöd för "spöksignaler".
Titel: SV: Signaler inom och i anslutning till en station
Skrivet av: Daidalos skrivet lör 26 okt 2019, 18:06:03
Tack för svaren.


Tydal är en av de informationskällor jag tittat på och jag känner att jag tillgodogjort mig de huvudsakliga skillnaderna mellan olika varianter av dvärgsignaler (huvud, medgivande och växling). Jag tycker dock det är svårt att få en känsla för hur de olika typerna tillämpas i praktiken och vilka varianter som är motiverade utifrån min tänkta trafik. Och med motiverade menar jag i detta sammanhang mest att det inte ska se direkt tokigt ut. Har inget emot att det blir många signaler, tvärtom :D

Gällande koppling till min tänkta trafik ser jag att dvärgarna skall uppkevas som relevanta för växlingsrörelser inom godsbangården samt till/från industri och lastkajerna. Åtminstone för spår 4 och 5, från vilka tåg kan avgå direkt ut på linjen, känns det som att huvuddvärgsignaler kan motiveras och jag har därför satt ut sådana i respektive spårände. För övriga spår är jag mer osäker och även placeringen av enskilda dvärgar känner jag mig väldigt osäker kring.
Titel: SV: Signaler inom och i anslutning till en station
Skrivet av: BenWah46 skrivet lör 26 okt 2019, 18:31:43
Om Jag förstår Tydal rätt kan medgivandedvärgar stå på spår 1,2 och 3 om du vill föra växlingsrörelser förbi dem, t.ex om du delar upp tåg som gått in där för att ta in en del på "godsbangården"
Se även detta på Tydal:  http://www.tydal.nu/php/tag/jtf.php?pID=510 (http://www.tydal.nu/php/tag/jtf.php?pID=510)

Mycket står i JvSFS 2008:7 bilaga 3 H, Utkom från trycket, den 11 juli 2008 (den kanske är föråldrad, vad vet jag).
Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter  Bilaga 3 H Signaler - System H.
Tavlorna där kan man ju printa och klippa ut. Undrar om inte Bo Andersson erbjudit etsade plåttavlor där detta kan klistras upp. (modellbyggare.se (http://modellbyggare.se))
Återfinns med Google.
Titel: SV: Signaler inom och i anslutning till en station
Skrivet av: N_Rallaren skrivet lör 26 okt 2019, 18:53:50
På Gunnar Ekevings hemsida (http://www.ekeving.se) och på Bangardar.se (http://bangardar.se) finns ju massor med bangårdskisser inkl. utplacering av signaler som man kan inspireras av. Hittade även en del inlägg om praktiskt nyttjande av dvärgar på Järnvägshistoriskt forum. De verkar ju användas lite olika i kombination med manuella rutiner (och tidigare även i kombination med huvudsignaler enligt särskilda instruktioner) på olika platser.
Titel: SV: Signaler inom och i anslutning till en station
Skrivet av: Jan Frelin skrivet lör 26 okt 2019, 21:08:52
Tänker du dig en svensk förebild? För i Sverige finns det knappast dubbelspåriga bibanor.

För svenska stationer finns det en del allmänna tips här: http://www.svenskmjwiki.se/Svenska_signaler_i_modell (http://www.svenskmjwiki.se/Svenska_signaler_i_modell)

Titel: SV: Signaler inom och i anslutning till en station
Skrivet av: PeFu skrivet sön 27 okt 2019, 07:17:32
Tänker du dig en svensk förebild? För i Sverige finns det knappast dubbelspåriga bibanor.

För svenska stationer finns det en del allmänna tips här: http://www.svenskmjwiki.se/Svenska_signaler_i_modell (http://www.svenskmjwiki.se/Svenska_signaler_i_modell)

Banan till Göteborgs hamn är väl på god väg att bli en sådan? Det finns en förebild till allt...  ;)
Titel: SV: Signaler inom och i anslutning till en station
Skrivet av: Daidalos skrivet sön 27 okt 2019, 09:29:19

Om Jag förstår Tydal rätt kan medgivandedvärgar stå på spår 1,2 och 3 om du vill föra växlingsrörelser förbi dem, t.ex om du delar upp tåg som gått in där för att ta in en del på "godsbangården"
Se även detta på Tydal:  http://www.tydal.nu/php/tag/jtf.php?pID=510 (http://www.tydal.nu/php/tag/jtf.php?pID=510)

Mycket står i JvSFS 2008:7 bilaga 3 H, Utkom från trycket, den 11 juli 2008 (den kanske är föråldrad, vad vet jag).
Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter  Bilaga 3 H Signaler - System H.
Tavlorna där kan man ju printa och klippa ut. Undrar om inte Bo Andersson erbjudit etsade plåttavlor där detta kan klistras upp. (modellbyggare.se (http://modellbyggare.se))
Återfinns med Google.
Hej Bengt,
jag tänker nog undvika all form av växling på spår 1-3 för att låta dessa vara fria för genomgående trafik och möten. Allt gods som skall hanteras inom stationen är tänkt att direkt vid ankomst ledas in till spår 4 eller 5 varifrån växling sen får utgå. Tavlan "gräns för växling" skulle jag kanske kunna använda vid växlarna mellan spår 3 och 4 för att visa att växling inte får gå utanför bangården. Sen skulle kanske några medgivandedvärgar ändå vara prydande på spår 1-3. Det är ju bara kul om man kan få till lite olika signalkombinationer runt om på anläggningen, oavsett om de är strikt nödvändiga för den tänkta trafiken eller ej.

Ska även läsa igenom föreskrifterna du hänvisar till, tack för tipset!

På Gunnar Ekevings hemsida (http://www.ekeving.se) och på Bangardar.se (http://bangardar.se) finns ju massor med bangårdskisser inkl. utplacering av signaler som man kan inspireras av. Hittade även en del inlägg om praktiskt nyttjande av dvärgar på Järnvägshistoriskt forum. De verkar ju användas lite olika i kombination med manuella rutiner (och tidigare även i kombination med huvudsignaler enligt särskilda instruktioner) på olika platser.
Tack Jonas, då har jag lite mer läsning att göra  :up:

Tänker du dig en svensk förebild? För i Sverige finns det knappast dubbelspåriga bibanor.

För svenska stationer finns det en del allmänna tips här: http://www.svenskmjwiki.se/Svenska_signaler_i_modell (http://www.svenskmjwiki.se/Svenska_signaler_i_modell)
Hej Jan,
svensk förebild gäller. Blir osäker på om jag missbrukat benämningen bibana men det jag försökte beskriva är att min anläggning inte utgör del av någon av stambanorna. Dvs, mina anläggning ska föreställa en "utgrening" från någon av stambanorna och där framtida tågmagasin får representera knutpunkt med anslutning till just stambanan. Om det för en sådan utgrening fortfarande är ovanligt med dubbelspår får jag acceptera det som kompromiss då jag ser dubbelspår som en förutsättning för att både jag och sonen ska få ut det vi vill av anläggningen (jag är mer intresserad av godshanteringen i allmänhet och ser några lokdragna persontåg som går runt "i bakgrunden" som en upplevelseförhöjande detalj, medan sonen vill sätta fartrekord med sin ögonsten - X2  :D).

Ska även kolla wikin, den borde jag tänkt på redan från början. Passar på att tacka för det fantastiska jobb du gjort med wikin överlag.

Tänker du dig en svensk förebild? För i Sverige finns det knappast dubbelspåriga bibanor.

För svenska stationer finns det en del allmänna tips här: http://www.svenskmjwiki.se/Svenska_signaler_i_modell (http://www.svenskmjwiki.se/Svenska_signaler_i_modell)

Banan till Göteborgs hamn är väl på god väg att bli en sådan? Det finns en förebild till allt...  ;)
Tack PeFu! Bra lösningsfokus i inlägget :up:, även om just Göteborgs hamn kanske inte är helt relevant som referens för min bana...än i alla fall :D

Titel: SV: Signaler inom och i anslutning till en station
Skrivet av: PLj skrivet sön 27 okt 2019, 10:28:38
När jag ser alla dvärgsignaler omkring de "nedersta"  godsspåren ställer jag mig frågan om de verkligen är behövliga? Signaler behövs för att säkra utfarter och infarter på spår där tåg ska rulla. Men där man växlar och genom utdragspår inte behöver komma ut på "tågspår" behövs knappast signaler. Den ritade stationen är ju relativt liten och därmed är väl sannolikt endast ett växlingslag åt gången aktivt. Och de får hålla koll på växlarna manuellt och samråda om det eventuellt skulle förekomma fler växlingsrörelser. Dessutom kommer det väl att stå ett antal vagnar på spåren. Är jag helt fel ute med dessa synpunkter?
Titel: SV: Signaler inom och i anslutning till en station
Skrivet av: N_Rallaren skrivet sön 27 okt 2019, 10:44:38
När jag ser alla dvärgsignaler omkring de "nedersta"  godsspåren ställer jag mig frågan om de verkligen är behövliga? Signaler behövs för att säkra utfarter och infarter på spår där tåg ska rulla. Men där man växlar och genom utdragspår inte behöver komma ut på "tågspår" behövs knappast signaler. Den ritade stationen är ju relativt liten och därmed är väl sannolikt endast ett växlingslag åt gången aktivt. Och de får hålla koll på växlarna manuellt och samråda om det eventuellt skulle förekomma fler växlingsrörelser. Dessutom kommer det väl att stå ett antal vagnar på spåren. Är jag helt fel ute med dessa synpunkter?

Det låter rimligt i mina ögon. Däremot hade jag ändå övervägt huvuddvärgar på spår 1-3 för att möjliggöra t ex delning av täg mot olika destinationer, växling av resgods och kursvagnar för passerande tåg. Jag tror det skulle öppna för större flexibilitet avseende trafik.
Titel: SV: Signaler inom och i anslutning till en station
Skrivet av: Daidalos skrivet sön 27 okt 2019, 13:04:09
Tack för feedback PLJ. Och nej, du är inte fel ute med dina tankar, snarare tvärtom. Precis den typ av resonemang jag är ute efter :up:

Även om jag tycker det skulle vara kul med ganska omfattande förekomst av olika signaler så är det som du säger en liten station och jag vill inte att den skall upplevas som överbelamrad med en massa signaler som (uppenbart) inte fyller någon funktion. Det kommer sannolikt inte bli aktuellt med flera parallellt pågående växlingsrörelser utan det kommer nog var ett växlarlag som sköter rangering. Möjligen kan jag se att växling kan pågå på spår 5-7 samtidigt som tåg ankommer/avgår till/från spår 4. Vagnar kommer dock endast tillfälligt stå på något av själva bangårdens spår. Längre uppställning ska i huvudsak ske hos respektive kund eller på utdragsspår.

Om jag rensar undan dvärgarna från spår 6 och 7, finns det i din mening något existensberättigande för huvuddvärgarna på spår 4 och 5? Jag tänker att de kan fylla två funktioner som de nu står, dels att visa var ankommande tåg ska stanna, dels för att fungera som mellansignal eller "lokal utfartssignal" för trafik som lämnar bangården. Eller ska jag ta bort även dessa och bara ha huvuddvärgar vid växlarna ut till spår 3, som får agera utfartssignal för trafik från bangården? För någon signal som ger klart att lämna bangården borde väl vara motiverat?

@ N_Rallaren: Menar du att du skulle bytt "mellansignalerna" på spår 1-3 mot huvuddvärgar, eller att huvuddvärgar skulle komplettera mellansignalerna? Överväger efter BenWahs förslag att komplettera med medgivandedvärgar på spår 1-3 (i anslutning till mellansignalerna) vilket också borde möjliggöra ex. delning som du är inne på? Funderar vad som skulle se "bäst" ut i mitt fall.

Mitt största praktiska problem med att tillåta delning/växling på spår 1-3 är annars att jag inte var förutseende nog i planering av stationsgränserna i förhållande till infartsväxlarna. Som det är nu har jag växlarna för "långt ut" och kommer inte kunna göra någon egentlig växling från spår 1 och 2 utan att korsa stationsgränsen och komma ut på linjen :emm:. Från spår 3 kan jag möjligen klara av växling till bangården av någon/några enstaka vagn(ar). Detta är dessvärre inget jag kan göra något åt då jag av platsskäl inte har möjlighet att flytta ut stationsgränserna längre ut från växlarna. I "värsta fall" får jag väl leva med detta och vid behov ta linjen i anspråk. Bara inte sonen kommer med sitt x2 precis då i försök att slå personbästa... :D
Titel: SV: Signaler inom och i anslutning till en station
Skrivet av: N_Rallaren skrivet sön 27 okt 2019, 13:41:35

@ N_Rallaren: Menar du att du skulle bytt "mellansignalerna" på spår 1-3 mot huvuddvärgar, eller att huvuddvärgar skulle komplettera mellansignalerna? Överväger efter BenWahs förslag att komplettera med medgivandedvärgar på spår 1-3 (i anslutning till mellansignalerna) vilket också borde möjliggöra ex. delning som du är inne på? Funderar vad som skulle se "bäst" ut i mitt fall.

Mitt största praktiska problem med att tillåta delning/växling på spår 1-3 är annars att jag inte var förutseende nog i planering av stationsgränserna i förhållande till infartsväxlarna. Som det är nu har jag växlarna för "långt ut" och kommer inte kunna göra någon egentlig växling från spår 1 och 2 utan att korsa stationsgränsen och komma ut på linjen :emm:. Från spår 3 kan jag möjligen klara av växling till bangården av någon/några enstaka vagn(ar). Detta är dessvärre inget jag kan göra något åt då jag av platsskäl inte har möjlighet att flytta ut stationsgränserna längre ut från växlarna. I "värsta fall" får jag väl leva med detta och vid behov ta linjen i anspråk. Bara inte sonen kommer med sitt x2 precis då i försök att slå personbästa... :D

Det finns säkert många fler här som kan detta bättre IRL, men en huvuddvärg är ju i princip en kombination av en dvärg och en huvudsignal, vilket rimligen innebär att den kan ersätta kombinationen huvudsignal/medgivandedvärg vid dina "mellansignaler". "Gräns för växling" kan du ju annars säkerställa med att även påföljande block visar stopp när växling pågår. Kanske inte helt förebildsriktigt, men det förhindrar ju olyckor i 1/87 om sonen håller koll på signalerna  ;). Annars föreställer jag mig att en tänkbar placering för en dvärg är i slutet på ett utdragsspår för att signalera till föraren att det är klart för att backa tillbaka.
Titel: SV: Signaler inom och i anslutning till en station
Skrivet av: Daidalos skrivet sön 27 okt 2019, 14:00:32
Jo, att huvuddvärg - i vissa situationer - kan ersätta en vanlig huvudsignal är jag nog med på. Men för stunden känns det lite "naket" med endast dvärgar på genomgångsspåren. Får se hur jag landar, oavsett uppskattar jag hjälpen i resonerandet  :up:

Gällande sonen och signalefterlevnad lär väl tiden utvisa vad som går och inte. Får väl betinga nytillskott till hans loksamling med att han ska lära sig alla väsentliga signalbesked. Då kanske han kan börja göra nytta också, som första steg med att utbilda farsgubben :D
Titel: SV: Signaler inom och i anslutning till en station
Skrivet av: BenWah46 skrivet sön 27 okt 2019, 15:28:52
Du får väl aktivera  någon from av ATC på linjen så att det går att utan alltför stor risk överskrida stationsgränsen fram till infartssignalen.
Titel: SV: Signaler inom och i anslutning till en station
Skrivet av: Kristian_K skrivet sön 27 okt 2019, 23:22:01
Spontant tycker jag att det ser bra ut! Några småsaker:

De industrispår som är omgärdade av en lila ram skulle behöva en växlingsdvärg ut mot huvudspåren/bangården, samt en dvärgsignalsluttavla på samma plats när man åker in på industrispåren. En dvärgsignalsluttavla markerar slutet på signalreglerat spår och växlingssättet rullar då in i "vilda västern".

Behåll huvuddvärgarna på spår 4 och 5, annars blir det klurigt att starta tågfärd. Eller ja... det går ju att starta en växling som sedan övergår i tågfärd, men i detta fall känns det onödigt.

Och som nämnts, mellansignalerna vid perrongerna kan med fördel kompletteras med dvärgar (huvudljussignal + växlingsdvärg eller huvudljussignal + huvuddvärg, båda varianterna funkar) för rundgång med lok eller liknande.
Titel: SV: Signaler inom och i anslutning till en station
Skrivet av: N_Rallaren skrivet mån 28 okt 2019, 00:57:45
@Kristian: Behövs huvudljussignal i kombination med huvuddvärg; räcker det inte med huvuddvärgen?
Titel: SV: Signaler inom och i anslutning till en station
Skrivet av: Kristian_K skrivet mån 28 okt 2019, 01:30:05
@Kristian: Behövs huvudljussignal i kombination med huvuddvärg; räcker det inte med huvuddvärgen?
Behövs och behövs, det är en förekommande variant av medgivandedvärg som kan efterliknas i modell om så önskas. :)
Titel: SV: Signaler inom och i anslutning till en station
Skrivet av: N_Rallaren skrivet mån 28 okt 2019, 08:04:16
@Kristian: Behövs huvudljussignal i kombination med huvuddvärg; räcker det inte med huvuddvärgen?
Behövs och behövs, det är en förekommande variant av medgivandedvärg som kan efterliknas i modell om så önskas. :)

Låter som ett bra exempel på att verkligheten ofta överträffar dikten i modelljärnvägssammanhang. Mao, man ska inte vara rädd för att ta sig lite friheter på sin bana ;).
Titel: SV: Signaler inom och i anslutning till en station
Skrivet av: Daidalos skrivet mån 28 okt 2019, 18:35:48
Tack för kommentarerna Kristian, ger bra guidning hur jag kan tänka :up:

Har nu även dragit igenom JTF, bilaga 3h - som BenWah tidigare hänvisade till - och tycker det hela börjar klarna. Har lite mer läsning att göra innan jag går vidare med en konkret plan. Sen är det bara det praktiska kvar, införskaffa signaler samt montera och konfigurera dem. Ser många timmar skoj framför mig  :)
Titel: SV: Signaler inom och i anslutning till en station
Skrivet av: Jan Frelin skrivet mån 28 okt 2019, 19:43:09
Tänker du dig en svensk förebild? För i Sverige finns det knappast dubbelspåriga bibanor.

För svenska stationer finns det en del allmänna tips här: http://www.svenskmjwiki.se/Svenska_signaler_i_modell (http://www.svenskmjwiki.se/Svenska_signaler_i_modell)

Banan till Göteborgs hamn är väl på god väg att bli en sådan? Det finns en förebild till allt...  ;)

Är det linje eller ingår den i stationsområdet?
Titel: SV: Signaler inom och i anslutning till en station
Skrivet av: Jan Frelin skrivet mån 28 okt 2019, 19:45:31
@Kristian: Behövs huvudljussignal i kombination med huvuddvärg; räcker det inte med huvuddvärgen?
Behövs och behövs, det är en förekommande variant av medgivandedvärg som kan efterliknas i modell om så önskas. :)

Fast då används inte en huvuddvärg, utan en "vanlig"  dvärgsignal.
Titel: SV: Signaler inom och i anslutning till en station
Skrivet av: Jan Frelin skrivet mån 28 okt 2019, 19:50:31
Tänker du dig en svensk förebild? För i Sverige finns det knappast dubbelspåriga bibanor.

För svenska stationer finns det en del allmänna tips här: http://www.svenskmjwiki.se/Svenska_signaler_i_modell (http://www.svenskmjwiki.se/Svenska_signaler_i_modell)

Banan till Göteborgs hamn är väl på god väg att bli en sådan? Det finns en förebild till allt...  ;)
Tack PeFu! Bra lösningsfokus i inlägget :up:, även om just Göteborgs hamn kanske inte är helt relevant som referens för min bana...än i alla fall :D

Västeråsbanan kanske kommer närmare vad du söker, den är delvis dubbelspårig sedan länge och håller på att bli fyrspårig här och där. Det är väl  ingen stambana, men jag hade nog inte kallat den bibana heller...
Titel: SV: Signaler inom och i anslutning till en station
Skrivet av: Jan Frelin skrivet mån 28 okt 2019, 19:58:45
Och apropå Västeråsbanan, Sundbyberg eller Spånga kan kanske tjäna som inspiration:
https://www.ekeving.se/r/sr_SJ/K-M/Jvm1184_J5_-1470.jpg (https://www.ekeving.se/r/sr_SJ/K-M/Jvm1184_J5_-1470.jpg) (Sundbyberg)
https://www.ekeving.se/r/sr_SJ/K-M/Jvm1184_J5_-1057.jpg (https://www.ekeving.se/r/sr_SJ/K-M/Jvm1184_J5_-1057.jpg) (Spånga)
Titel: SV: Signaler inom och i anslutning till en station
Skrivet av: N_Rallaren skrivet mån 28 okt 2019, 22:38:21
Och apropå Västeråsbanan, Sundbyberg eller Spånga kan kanske tjäna som inspiration:
https://www.ekeving.se/r/sr_SJ/K-M/Jvm1184_J5_-1470.jpg (https://www.ekeving.se/r/sr_SJ/K-M/Jvm1184_J5_-1470.jpg) (Sundbyberg)
https://www.ekeving.se/r/sr_SJ/K-M/Jvm1184_J5_-1057.jpg (https://www.ekeving.se/r/sr_SJ/K-M/Jvm1184_J5_-1057.jpg) (Spånga)
Spännande. Sundbyberg liknar ju närmast "dvarf heaven"  :up:.
Titel: SV: Signaler inom och i anslutning till en station
Skrivet av: Kristian_K skrivet tis 29 okt 2019, 01:06:46
@Kristian: Behövs huvudljussignal i kombination med huvuddvärg; räcker det inte med huvuddvärgen?
Behövs och behövs, det är en förekommande variant av medgivandedvärg som kan efterliknas i modell om så önskas. :)

Fast då används inte en huvuddvärg, utan en "vanlig"  dvärgsignal.
Det är naturligtvis vanligast, men huvuddvärgar förekommer som sagt:
(https://i.postimg.cc/t4zTxDVx/Tumbadvärg1.jpg) (https://postimages.org/)
Titel: SV: Signaler inom och i anslutning till en station
Skrivet av: Jan Frelin skrivet tis 29 okt 2019, 20:24:04
Det är naturligtvis vanligast, men huvuddvärgar förekommer som sagt:
(https://i.postimg.cc/t4zTxDVx/Tumbadvärg1.jpg) (https://postimages.org/)

Undrar hur de signalerna ska tolkas?
Titel: SV: Signaler inom och i anslutning till en station
Skrivet av: Kristian_K skrivet tis 29 okt 2019, 20:52:12
Undrar hur de signalerna ska tolkas?
Till vänster: "Rörelse tillåten, fri väg". Till höger: "Stopp".

Vid körtillstånd visas likvärdiga signalbesked. Huvudljussignalen: "Kör 40, varsamhet". Dvärgen: "Kör 40".
Titel: SV: Signaler inom och i anslutning till en station
Skrivet av: LeoArietis skrivet tis 29 okt 2019, 21:52:16
Verkligen ovanligt arrangemang att både ha huvudsignal och huvuddvärg. Undrar vad förklaringen är till att den varianten används?
Titel: SV: Signaler inom och i anslutning till en station
Skrivet av: nohab skrivet ons 30 okt 2019, 17:43:38
Vid "Stationsgräns söder" finns 3-skens-signaler som infartssignaler på båda spåren, jag antar att det är bl.a. för spårkorset som kommer efter.
Som försignalering till dessa behövs antingen fristående försignal eller 5-skens huvudsignal (för att kunna visa "vänta kör 40")

Titel: SV: Signaler inom och i anslutning till en station
Skrivet av: Daidalos skrivet fre 01 nov 2019, 10:42:34
Vid "Stationsgräns söder" finns 3-skens-signaler som infartssignaler på båda spåren, jag antar att det är bl.a. för spårkorset som kommer efter.
Som försignalering till dessa behövs antingen fristående försignal eller 5-skens huvudsignal (för att kunna visa "vänta kör 40")

Tack för påpekandet Nicke, du har naturligtvis helt rätt. Hade faktiskt ursprungligen ritat in 5-skenssignaler där men glömde sedan bort mitt eget resonemang och fick senare för mig att jag kunde signalera vänta kör 40  även med 4-sken.


@ Jan: tack för länkarna. Särskilt Sundbyberg var väldigt tydlig och informativ...och ordentligt "gödslad" med dvärgar:)
Titel: SV: Signaler inom och i anslutning till en station
Skrivet av: Daidalos skrivet fre 01 nov 2019, 14:20:31

Med stöd i input jag fått i tråden och efter att ha läst lite mer har jag nu kommit fram till en reviderad plan som jag hoppas adressera de "problem" jag hade tidigare.

- På spår 1-3 har jag kompletterat Huvud-/mellansignalerna med medgivandedvärgar.
- Huvuddvärgarna på spår 5 har jag flyttat ut till korsningsväxlarna. Som jag tolkar JTF bilaga 3H gäller generellt för dvärgar placerade vid (med-)växel att signalen gäller
båda spåren som går in i växeln. För korsningsväxel specifikt tolkar jag det som att signal skall stå "mitt för", dvs. mellan ingående spår?
- På spår 6 och 7 har jag (tills vidare) rensat bort alla signaler. Tänker mig istället med dvärgsignalsluttavlor avgränsa ett område omfattandes spår 6 och 7 samt anslutningarna till industri etc. som "vilda västern" (gillar Kristian_Ks uttryck  :) )
- Har vid "ingångarna" till spår 6/7 även ritat in slutpunktstavlor för att markera gräns till sidospår och att tågfärd inte får gå över denna gräns. Osäker på om det är ok användning av denna tavla och tar gärna förslag på alternativ.
- För att lösa frågan om växling ut på linjen har jag ritat in "Gräns för växling"-tavlor vid stationsgränserna.
- Ändrat till 5-skenssignal vid ingången till sista linjeblocket innan "infart söder" för att kunna försignalera kör vänta kör 40


(http://www.svensktmjforum.se/forum/uploads/3193/Signalering3.JPG)
Titel: SV: Signaler inom och i anslutning till en station
Skrivet av: LeoArietis skrivet fre 01 nov 2019, 19:46:27

Med stöd i input jag fått i tråden och efter att ha läst lite mer har jag nu kommit fram till en reviderad plan som jag hoppas adressera de "problem" jag hade tidigare.

- På spår 1-3 har jag kompletterat Huvud-/mellansignalerna med medgivandedvärgar.
- Huvuddvärgarna på spår 5 har jag flyttat ut till korsningsväxlarna. Som jag tolkar JTF bilaga 3H gäller generellt för dvärgar placerade vid (med-)växel att signalen gäller
båda spåren som går in i växeln. För korsningsväxel specifikt tolkar jag det som att signal skall stå "mitt för", dvs. mellan ingående spår?
- På spår 6 och 7 har jag (tills vidare) rensat bort alla signaler. Tänker mig istället med dvärgsignalsluttavlor avgränsa ett område omfattandes spår 6 och 7 samt anslutningarna till industri etc. som "vilda västern" (gillar Kristian_Ks uttryck  :) )
- Har vid "ingångarna" till spår 6/7 även ritat in slutpunktstavlor för att markera gräns till sidospår och att tågfärd inte får gå över denna gräns. Osäker på om det är ok användning av denna tavla och tar gärna förslag på alternativ.
- För att lösa frågan om växling ut på linjen har jag ritat in "Gräns för växling"-tavlor vid stationsgränserna.
- Ändrat till 5-skenssignal vid ingången till sista linjeblocket innan "infart söder" för att kunna försignalera kör vänta kör 40


(http://www.svensktmjforum.se/forum/uploads/3193/Signalering3.JPG)
Det skulle underlätta om du satte ut nummerbeteckningar på signalerna, udda åt ett håll och jämna i motsatt riktning och spårnummer. Eftersom du verkar ha tillgång till aktuella dokument så kan du ju gärna använda den moderna standarden för numrering.

Det skulle även underlätta lite om du är konsekvent och placerar signalerna på "rätt" sida spåret, vad nu det är eftersom det finns så många undantag, men vänsterplacering är väl det vanliga och att du placerar medgivandedvärgen på samma sida som huvudsignalen, det har du ju gjort på spår 3(?). Se inte detta som negativ kritik utan mer som att jag har lite svårt att tolka din spårplan och det skulle vara lättare att direkt kunna hänvisa till signal 21 eller 51.

Lite beroende på hur växlarna ser ut och vilka hastigheter som medges så bör i vart fall infartsignal söder vara 5-skens på det övre spåret, på det nedre beror på om man har en växelkurva eller inte som medger viss hastighet eller om det bara är en rent topologisk representation av bangården så kanske det är rakspår in till spår 3 från söder från det nedre infartsspåret? I så fall ska det även vara 5-skens på det nedre infartsspåret. Om man alltid åker in i växelkurvor så räcker det med 3-ljus, om det inte är "kort tågväg".

Att ha en (huvud-) dvärg som gäller för två vägar in i samma växel känns ju inte riktigt säkert ifall det kan uppstå en situation där man har två rörelser i samma riktning på de två ingående spåren, hur vet lokföraren/lokförarna då att signalen inte gäller det andra spåret? Gör man verkligen någonsin så numera om man inte samtidigt har ett skydd mot att det kan befinna sig en rörelse eller fordon på det "andra" spåret in i växeln? På de nya stationer som jag sett så är det alltid en signal eller dvärg för vardera benet in i en medväxel.

Jag menar inte att JTF har fel, men min känsla är att det även måste uppfyllas fler villkor för att kunna tillåta detta.

Mellansignaler på spår 1 (32) och 2 (62) i riktning mot norr skulle kunna vara 4-skens ifall det är 800 meter till utfartssignalerna, vilket inte skulle kunna vara helt orimlig här.

Huvuddvärgen på spår 4 i riktning norr skulle kunna ha annan placering, ev före växeln in till spår 5, men det beror nog lite på både avstånd mellan växlar och lite hur förreglingen i ställverket är uppbyggd.

Vill du ha fler dvärgar så kan du placera ut runt växelkryssen i respektive infart. Jag har upptäckt att jag använder mitt växelkryss för växlingsrörelser i söder på Linfallet i betydligt högre grad än jag från början hade tänkt! :O
Titel: SV: Signaler inom och i anslutning till en station
Skrivet av: Kristian_K skrivet fre 01 nov 2019, 20:47:51
Växlings- och huvuddvärgar i korsningsväxlar står "mitt i krysset", inte strax innan växeln. I detta fall blir det tyvärr en olämplig placering.
S-tavlorna kan tas bort, när man kommer fram till en dvärgsignalsluttavla har man redan övergått till växling någonstans tidigare.

Jag tog mig friheten att kladda lite på din bild, hoppas att du inte misstycker. Har ritat in pilar som ska föreställa dvärgsignaler i den riktning de gäller, fyra huvuddvärgar och fem växlingsdvärgar. Därtill har de ovan nämnda signaler och tavlor som bör tas bort strukits över med grönt, en dvärgsignalsluttavla har också flyttats.

De två huvuddvärgarna på spår 3 och 4 är ämnade att låta tågfärder övergå till växling, men detta kräver i så fall att de fyra infartssignalerna byts till femskenare för att kunna visa "tre gröna".
(https://i.postimg.cc/RhKj3MJK/2019-11-01_20.27.18.png) (https://postimages.org/)
Titel: SV: Signaler inom och i anslutning till en station
Skrivet av: Loklyktan skrivet lör 02 nov 2019, 09:12:34
Citera
Det skulle underlätta om du satte ut nummerbeteckningar på signalerna, udda åt ett håll och jämna i motsatt riktning och spårnummer. Eftersom du verkar ha tillgång till aktuella dokument så kan du ju gärna använda den moderna standarden för numrering.

Det skulle även underlätta lite om du är konsekvent och placerar signalerna på "rätt" sida spåret, vad nu det är eftersom det finns så många undantag, men vänsterplacering är väl det vanliga och att du placerar medgivandedvärgen på samma sida som huvudsignalen, det har du ju gjort på spår 3(?). Se inte detta som negativ kritik utan mer som att jag har lite svårt att tolka din spårplan och det skulle vara lättare att direkt kunna hänvisa till signal 21 eller 51.

Udda tågnummer går söderut och västerut, jämna norrut och österut (utgående från Stockholm C). Signalnumren ska matcha tågnumren när det gäller udda eller jämnt, så att lokföraren på ett udda tågnummer ser udda signalbeteckningar.

Grundregeln för signalplaceringar är till vänster om spåret i färdriktningen. Undantag är dels vid parallella spår där signalerna ska placeras på utsidan av spåret eller på sådant sätt att risken för förväxlingar är liten (t.ex. hänga en signal ovanför spåret i kontaktledningsbryggan, men svårt att ordna i modell), och dels när det är dålig sikt t.ex. på insidan i kurva eftersom lokföraren ska kunna observera signalen under en viss tid för att hinna uppfatta eventuellt blinkande sken. Huvudsignalerna på spår 1 och 2 i skissen är helt riktigt placerade men dvärgarna bör nog vara bredvid så att lokföraren ser båda signalbilderna samtidigt.
Titel: SV: Signaler inom och i anslutning till en station
Skrivet av: Jan Frelin skrivet lör 02 nov 2019, 19:42:00
Borde inte infartssignalerna på en sån här station också försignalera mellansignalerna? Annars blir det kärvt snabba förbikörningar med X2000...
Titel: SV: Signaler inom och i anslutning till en station
Skrivet av: Kristian_K skrivet lör 02 nov 2019, 20:59:41
Borde inte infartssignalerna på en sån här station också försignalera mellansignalerna? Annars blir det kärvt snabba förbikörningar med X2000...
En treskenare kan ge tillräckliga besked, förutsatt att det tänkta avståndet från infarts- till mellansignal är mellan 450 och 800 meter.
Titel: SV: Signaler inom och i anslutning till en station
Skrivet av: Daidalos skrivet lör 02 nov 2019, 22:31:50
Tack alla, för mycket input! Helt ovärderligt för någon som inte kan ämnet. Läsa räcker en bit, men när det gäller nyanser, tolkningar och vad som kan anses som praxis finns inget bättre än inspel från kunniga  :up:

Tog fasta på LeoArietis kommentar om numrering av spår och växlar för att lättare kunna göra hänvisningar och resonera kring specifika signaler.

Kristian, tog ditt förslag mer eller mindre rakt av. Den enda fundering jag har gäller huvuddvärgen på spår 3 (benämnd 401), precis vänster om växel 13. Varför ställer man inte den innan växel mellan växel 13 och 15, eller till och med dra ut den till infartsspåret norr om (nedanför) växel 15? Jämför med hur huvuddvärg 302 står och upplever det som att de båda signalerna står i liknande situation och med liknande syfte?

Slutligen har jag också bytt från 3-sken till 5-sken för infartssignalerna, så att jag kan signalera kort väg. Det är ganska tight mellan växlar och signaler...


(http://www.svensktmjforum.se/forum/uploads/3193/Signalering5x.JPG)
Titel: SV: Signaler inom och i anslutning till en station
Skrivet av: Kristian_K skrivet lör 02 nov 2019, 23:19:54
Kristian, tog ditt förslag mer eller mindre rakt av. Den enda fundering jag har gäller huvuddvärgen på spår 3 (benämnd 401), precis vänster om växel 13. Varför ställer man inte den innan växel mellan växel 13 och 15, eller till och med dra ut den till infartsspåret norr om (nedanför) växel 15? Jämför med hur huvuddvärg 302 står och upplever det som att de båda signalerna står i liknande situation och med liknande syfte?
Du har så rätt, mellan växel 13 och 15 är en bättre placering, då kan man övergå till växling in mot spår 3 även från det hållet.

Ser riktigt bra ut!  :up:
Titel: SV: Signaler inom och i anslutning till en station
Skrivet av: Boris skrivet mån 04 nov 2019, 19:19:57
Är det inte så att linjesignaler har dels stationssignaturen för den station man lämnar ”A” för Alingsås, ”F” för Falköping, etc, U för uppspåret och N för nedspåret, udda nummer i sydlig/västlig riktning, jämna nummer i norr/östlig?

Första signalen vid stationsgränsen är ”linjeinfarten” (den ingår i linjeblockeringen och inte i stationssignaleringen) och heter då (om vi låtsas att du bygger Alingsås)
A
U2

A
N2

mot Stockholm, och
A
N1

A
U1

mot Göteborg.

Sett i färdriktningen. Vid nästa blocksträcka A U4, A N4 samt A N3 och A U3.

Eller har det ändrats sedan jag signalreparerade i början av 80-talet?
Titel: SV: Signaler inom och i anslutning till en station
Skrivet av: LeoArietis skrivet mån 04 nov 2019, 20:21:41
Spår 4, Huvuddvärg 404 bör antingen flyttas till vänster om växel 7, eller att det kommer till en huvuddvärg eller växlingsdvärg före växel 7 på spår 4 i riktning mot norr. Finns det lite hinderfri längd som man vill använda mellan växel 7 och 12 på spår 4, så behöver det området skyddas av dvärgar.

Nu vet jag inte om din skiss är mer schematisk eller om man kan ana vissa skillnader i avstånd, så följande är ju mest ett allmänt resonemang:

Spår 1, signal 104, om det är väldigt stort avstånd till växeln. Ofta står ju huvudljussignalen lite närmare växeln. Man lösa det på många sätt, t.ex. repetersignal vid plattformen, antingen i form av grön lykta eller som fristående försignal med märktavla avstånd (000 m) eller man kan ju även fundera på om man vill ha en stopplykta eller en huvuddvärg ifall man vill kunna ställa en kortare tågväg in mot norr på spår 1. Det kan ju även vara så att det är 100 meter eller mer säkerhetsavstånd från mellansignal till nästa växel, och då kan man behöva en medriktad stopplykta precis före växeln, eller en vanlig dvärgsignal.
Titel: SV: Signaler inom och i anslutning till en station
Skrivet av: Daidalos skrivet tis 05 nov 2019, 22:19:58
Spår 4, Huvuddvärg 404 bör antingen flyttas till vänster om växel 7, eller att det kommer till en huvuddvärg eller växlingsdvärg före växel 7 på spår 4 i riktning mot norr. Finns det lite hinderfri längd som man vill använda mellan växel 7 och 12 på spår 4, så behöver det området skyddas av dvärgar.
Bra spanat. Jag vill absolut kunna använda spår 4 hela vägen ut till växel 12, eller till och med ytterligare en liten bit åt höger - nästan fram till växel 13. Kompletterar med en växeldvärg till vänster om växel 7 och flyttar ut huvuddvärg 404 åt höger.

Utan beroende på placering av 404 i förhållande till växlarna, undrar jag om jag kan ställa 404 högerplacerad utifrån färdriktning då det är väldigt tätt mellan spår 3 och 4. Eller är det självklart att signal mellan spår 3 och 4 gäller spår 4? Motsvarande fråga är relevant även för signal 301.

Citera
Nu vet jag inte om din skiss är mer schematisk eller om man kan ana vissa skillnader i avstånd, så följande är ju mest ett allmänt resonemang:

Spår 1, signal 104, om det är väldigt stort avstånd till växeln. Ofta står ju huvudljussignalen lite närmare växeln. Man lösa det på många sätt, t.ex. repetersignal vid plattformen, antingen i form av grön lykta eller som fristående försignal med märktavla avstånd (000 m) eller man kan ju även fundera på om man vill ha en stopplykta eller en huvuddvärg ifall man vill kunna ställa en kortare tågväg in mot norr på spår 1.
Jo, det är i högsta grad en schematisk skiss. Lite beroende på hur jag väljer att placera plattformarna och därmed mellansignalerna rör det sig om en halv till en tåglängd (referenstågsätt: Rc + sex 80-talsvagnar) mellan signal och första växeln (16).

Citera
Det kan ju även vara så att det är 100 meter eller mer säkerhetsavstånd från mellansignal till nästa växel, och då kan man behöva en medriktad stopplykta precis före växeln, eller en vanlig dvärgsignal.
Här tappade du mig, är jag rädd.
Titel: SV: Signaler inom och i anslutning till en station
Skrivet av: Daidalos skrivet fre 08 nov 2019, 18:30:41
Är det inte så att linjesignaler har dels stationssignaturen för den station man lämnar ”A” för Alingsås, ”F” för Falköping, etc, U för uppspåret och N för nedspåret, udda nummer i sydlig/västlig riktning, jämna nummer i norr/östlig?

Första signalen vid stationsgränsen är ”linjeinfarten” (den ingår i linjeblockeringen och inte i stationssignaleringen) och heter då (om vi låtsas att du bygger Alingsås)
A
U2

A
N2

mot Stockholm, och
A
N1

A
U1

mot Göteborg.

Sett i färdriktningen. Vid nästa blocksträcka A U4, A N4 samt A N3 och A U3.

Eller har det ändrats sedan jag signalreparerade i början av 80-talet?

Hej Boris,

Utan att säga emot något av det du skriver är det enda jag funnit i JTF bilaga 3H gällande orienterings- och tilläggstavlor för (huvud-) signaler, att tilläggstavla med trafikplatssignatur indikerar att kommande huvudsignal är en infartssignal. Hur detta sen passar in med förekomst av tilläggstavlor med trafikplatssignaturer ute på linjen hoppas jag någon annan kan svara på, jag själv har ingen aning.

I övrigt, vad menas med upp- respektive nedspår?
Titel: SV: Signaler inom och i anslutning till en station
Skrivet av: Kristian_K skrivet lör 09 nov 2019, 00:54:25

Hej Boris,

Utan att säga emot något av det du skriver är det enda jag funnit i JTF bilaga 3H gällande orienterings- och tilläggstavlor för (huvud-) signaler, att tilläggstavla med trafikplatssignatur indikerar att kommande huvudsignal är en infartssignal. Hur detta sen passar in med förekomst av tilläggstavlor med trafikplatssignaturer ute på linjen hoppas jag någon annan kan svara på, jag själv har ingen aning.

I övrigt, vad menas med upp- respektive nedspår?
Den lilla skylt som sitter på själva huvudsignalen kallas märkskylt (återfinns i TTJ 3HMS 1.6), den visar signalens "namn" med trafikplatssignatur (på blocksignaler: den senast lämnade driftplatsens signatur) och signalbeteckning.

Om jag exempelvis avgår från Handen norrut på uppspåret mot Skogås så passerar jag först mellansignal Hnd 32 vid avgång från plattformen, därefter utfartsblock Hnd U42, mellanblocksignalerna Hnd U4, Hnd U6 och Hnd U8 innan infartssignalen Skg 22. Hade tåget av någon orsak gått norrut på nedspåret hade blocksignalerna istället hetat Hnd N42, Hnd N4 o.s.v.

Vänder vi på steken och åker söderut på nedspåret från Skogås mot Handen blir det först mellansignal Skg 31, sedan utfartsblock Skg N41 och mellanblockarna Skg N3, Skg N5 och Skg N7 innan infartssignal Hnd 21.

Vad är då upp-/nedspår?
Om du står mitt i ett dubbelspår med blicken tidtabellsmässigt norrut (i färdriktningen för tåg med jämn slutsiffra i tågnumret) så har du uppspåret till vänster, tågen kör som bekant i vänstertrafik och tåg på väg norrut (uppåt) kör normalt på uppspåret. Om du istället vänder dig 180 grader och tittar söderut (nedåt) så har du nedspåret till vänster.

Klockan är mycket och huvudet känns tjockt efter en rejäl förkylning, men jag hoppas att det inte blev alldeles för rörigt eller att jag missuppfattade någon fråga.  :oops:
Titel: SV: Signaler inom och i anslutning till en station
Skrivet av: Daidalos skrivet lör 09 nov 2019, 09:48:39
Tack för redogörelsen Kristian, mycket tydligt!  :star:

Tack också till Boris som lyfte frågan om linjesignaler :up:
Titel: SV: Signaler inom och i anslutning till en station
Skrivet av: LeoArietis skrivet lör 09 nov 2019, 13:03:53
Spår 4, Huvuddvärg 404 bör antingen flyttas till vänster om växel 7, eller att det kommer till en huvuddvärg eller växlingsdvärg före växel 7 på spår 4 i riktning mot norr. Finns det lite hinderfri längd som man vill använda mellan växel 7 och 12 på spår 4, så behöver det området skyddas av dvärgar.
Bra spanat. Jag vill absolut kunna använda spår 4 hela vägen ut till växel 12, eller till och med ytterligare en liten bit åt höger - nästan fram till växel 13. Kompletterar med en växeldvärg till vänster om växel 7 och flyttar ut huvuddvärg 404 åt höger.

Utan beroende på placering av 404 i förhållande till växlarna, undrar jag om jag kan ställa 404 högerplacerad utifrån färdriktning då det är väldigt tätt mellan spår 3 och 4. Eller är det självklart att signal mellan spår 3 och 4 gäller spår 4? Motsvarande fråga är relevant även för signal 301.

Citera
Nu vet jag inte om din skiss är mer schematisk eller om man kan ana vissa skillnader i avstånd, så följande är ju mest ett allmänt resonemang:

Spår 1, signal 104, om det är väldigt stort avstånd till växeln. Ofta står ju huvudljussignalen lite närmare växeln. Man lösa det på många sätt, t.ex. repetersignal vid plattformen, antingen i form av grön lykta eller som fristående försignal med märktavla avstånd (000 m) eller man kan ju även fundera på om man vill ha en stopplykta eller en huvuddvärg ifall man vill kunna ställa en kortare tågväg in mot norr på spår 1.
Jo, det är i högsta grad en schematisk skiss. Lite beroende på hur jag väljer att placera plattformarna och därmed mellansignalerna rör det sig om en halv till en tåglängd (referenstågsätt: Rc + sex 80-talsvagnar) mellan signal och första växeln (16).

Citera
Det kan ju även vara så att det är 100 meter eller mer säkerhetsavstånd från mellansignal till nästa växel, och då kan man behöva en medriktad stopplykta precis före växeln, eller en vanlig dvärgsignal.
Här tappade du mig, är jag rädd.
När det gäller spår 4, så tror jag att jag själv hade satsat på fler huvuddvärgar just för att kunna ställa tågväg olika långt in på spår 4. I princip så kan ju en dvärg eller huvuddvärg stå före och skydda varje växel även om jag tror att det bör vara ett visst avstånd mellan huvuddvärgar (+100 meter?). Vid otillräckligt avstånd så finns ju specialvarianten med huvuddvärg utan gröna ljus, då kan man ändå ställa tågvägs slutpunkt till en sådan röd dvärg. Det finns ju även ytterligare specialvarianter, men nu börjar vi ge oss in i specialfallens djungel.

Ledsen att jag tappade dig på stopplyktorna, dessvärre är jag nog själ lite borttappade på dem.  :D :???: Förmodligen bör någon som verkligen kan detta förklara när och hur stopplyktor används. I princip så kanske de inte är det mest lämpliga alternativet för just din station om du ska kunna göra mycket växling eller om du vill kunna ställa tågvägar olika långt eller om du vill kunna ta in två (kortare) tåg efter varandra som får plast framför varsin signal på samma spår.
Titel: SV: Signaler inom och i anslutning till en station
Skrivet av: BenWah46 skrivet lör 09 nov 2019, 16:21:11
Om huvudspåren är långa kunde det vara kul med att kunna signaler avkortad tågväg i infarten och ha en röd stopplykta på mitten så man kan ta in två tåg på samma spår.
Går det att göra så?
Titel: SV: Signaler inom och i anslutning till en station
Skrivet av: Kristian_K skrivet lör 09 nov 2019, 17:56:03
Om huvudspåren är långa kunde det vara kul med att kunna signaler avkortad tågväg i infarten och ha en röd stopplykta på mitten så man kan ta in två tåg på samma spår.
Går det att göra så?
Till det ändamålet vill jag nog påstå att huvuddvärgar passar bäst.
Titel: SV: Signaler inom och i anslutning till en station
Skrivet av: LeoArietis skrivet sön 10 nov 2019, 20:18:43
Om huvudspåren är långa kunde det vara kul med att kunna signaler avkortad tågväg i infarten och ha en röd stopplykta på mitten så man kan ta in två tåg på samma spår.
Går det att göra så?
Till det ändamålet vill jag nog påstå att huvuddvärgar passar bäst.
Håller med.

Stopplyktor används främst till skydd för andra tågvägar än den som tåget som "ser" stopplyktan rör sig på. Ofta skapar stopplykta skyddsträckor bortom stopplyktan som skydd för en annan tågväg, eller så skapar de ett stopp mot att växlingsrördelser kan passera eller byta riktning in i andra tågvägar eller växlingsvägar eller växlar i fel läge.

ESIK och ESIL, Enkelsspår Samtidig Infart Kort, och Enkelspår Samtidig Infart Lång. 

ESIK
På modernare (från 80-talet?) 2-3-spårsstationer där man vill kunna ha samtidig infart och spåren inte är så långa så har man ofta en stopplykta minst 100 meter före mellansignalen (som då står före hinderfrihetspunkten) på varje spår. Stopplyktorna har märktavla, ofta i serien 81-84 för en vanlig två-spårsstation, (81-86 för tre spår) och de står då ca 100 m före mellansignaler 31-34. Vid tågmöte så ställs tågväg in från båda hållen till två olika spår fram till stopplyktan som då lyser röd. Även mellansignalerna lyser rött. När mötande tåg kommit hinderfritt in på andra spåret, så kan stopplyktan släckas (givetvis måste ju även växel läggas och gå i kontroll om och kanske även mellansignalen gå över i något körbesked och linjens blockriktning ändras.).
Stopplyktan skapar helt enkelt en förlängd skyddszon borton tågvägens slutpunkt ifall tåget inte lyckas stanna före stopplyktan så att tåget hinner nödbromsa innan det når växeln och den motriktade tågvägen.

En släckt stopplykta betyder alltså inte något. Lampkontroll sker i ställverket så att om stopplykta är trasig, så kan alltså inte tågvägs slutpunkt ställas dit, och därmed kan man inte ha samtidig infart, utan den motriktade tågvägen stoppas då redan av infartssignalen som är ca 100-200 meter utanför växeln.

Arrangemanget med stopplyktorna före mellansignalerna är mycket vanligt på stationer med tät trafik just för att man kan spara några minuters tid vid tågmöten.

Ställverket mäter tåglängderna ute på linjen, och om något tåg är för långt och inte ryms med sista vagnen om man måste stanna redan vid stopplyktan, så kan inte samtidig infart ske, utan tågväg ställs då till mellansignalen, samtidigt som då motriktad infartssignal är i stopp ända tills tågrörelsen in på stationen har stannat.

På långa mötesstationer, så har man ibland valt att ha skyddssträckan på 100 meter efter mellansignalen, dessa stationer har då ofta en hinderfri längd på över 750 meter. Mellansignalen står alltså mer än 100 meter före hinderfrihetspunkten och medväxeln.

Vid hinderfrihetspunkten sitter då en stopplykta som lyser röd när tågväg är ställd mot föregående mellansignal. (Ev så är väl stopplyktan tänd även på motriktningen vid den motväxeln man kör in i? Dessa stopplyktor har inte någon märktavla, och man inte ställa tågväg fram till stopplyktan.

Vad som händer när fjärrtågklarerare ställer möte två för långa godståg på en för kort station är ju inte helt okänt... Är det då man måste bjuda på tårta?
Titel: SV: Signaler inom och i anslutning till en station
Skrivet av: Boris skrivet mån 11 nov 2019, 19:30:44
Tack till Daidalos och Kristian_K

Kan inte förklara det bättre själv. Jag har inte bemödat mig med källforskning utan gick på ”gamla minnen”, som var lite suddiga men visade sig stämma.

Bygger man bibana (Kinnekullebanan t.ex. så hade den ”på min tid” ingen linjeblockering utan bara infartssignaler och om jag minns rätt bara avgångssignal. Och även en viss automatik för möten när stationen var obemannad; först in tog sidospåret och fick vänta där. Lite kul att lösa sådant med enbart reläer och elektromekaniska tidur..

Men jag kanske inte ska gräva så djupt i minnenas arkiv … det kan ju bli fel.