Författare Ämne: Twin-Center o Intellibox via dator, samlade tips  (läst 17234 gånger)

Deskgrunt

 • Stammis
 • ****
 • Antal inlägg: 1.282
Twin-Center o Intellibox via dator, samlade tips
« skrivet: tis 03 feb 2009, 13:14:03 »
         
 

 


Twin-Center (och Intellibox) med dator.

av Patrik Bengtsson 2009-02-03

Tänkte här försöka samla en del av de tricks och inställningar som kan vara bra att veta när Fleischmann Twin-Center och Uhlenbrock Intellibox kopplas och styrs via dator. Alla inställningar nedan har jag själv provat på en Twin-Center med mjukvara 1.100, vilket motsvarar en Intellibox 1.5x (men då med FMZ i stället för Motorola stöd, båda har DCC och hårdvaran är samma). Jag kör med ren DCC i spåret så vissa inställningar kan skilja för er som vill använda andra format som Motorola hos Intellibox till exempel.Man bör absolut inte köra med fler protokoll aktiva än nödvändigt, både prestanda och stabilitet ökar ju färre protokoll man har aktiva!1. Anslutning till dator

1.1 RS232-kabelnDen kabel man använder är en helt vanlig ”rak” seriell kabel. Det får alltså inte vara en korsad så kallad Nullmodemskabel utan en vanlig rakkopplad! Har datorn endast USB så funkar det även med en konverter mellan USB-RS232, men då är det viktigt att konvertern verkligen har fullt stöd.Väldigt viktigt är att kabeln mellan dator och central dras en bra bit ifrån andra kablar som kan störa! Se alltså till att alla AC- och DCC-kablar hålls långt ifrån denna kabel, även vid röran bakom datorn. För att ytterligare minska störkänsligheten så är det en bra idé att knäppa på några ferritklumpar i var ände av kabeln.1.2 Portinställningar hos datornKolla över inställningarna för den port som används i Enhetshanteraren, hos Windows är det vanligtvis COM1 eller COM2 om det är en riktig RS232–port. Hur man hittar inställningarna kan skilja lite på olika versioner av Windows, men detta bör funka i XP:-         Klicka Start och välj Kör.

-         Skriv cmd och klicka OK.

-         I rutan som kommer upp skriv in start devmgmt.msc och tryck Enter. Nu bör Enhetshanteraren komma upp!

-         Välj den port som används under Portar och dubbelklicka för att få upp dess egenskaper.

-         Välj fliken Portinställningar så ser det ut så här i Windows XP:

Kolla nu så att inställningarna är följande:-         Bitar per sekund: 19200

-         Databitar: 8

-         Paritet: Ingen

-         Stoppbitar: 1

-         Flödesreglering: Maskinvarustyrd

-         Tryck sedan knappen Avancerat och se till att valet ”Använd FIFO-buffertar” är FRÅNSLAGET!Avsluta med att spara alla inställningar och stänga fönstren.

 

 

 

2. Inställningar i Twin-Center

2.1 Att ändra Special Options:Twin-Center & IB har en mängd dolda inställningar som kallas Special Options. För att ändra dessa så:-         Gå in i menyn Grundinställning genom att trycka Menu + Mode.

-         Stega ner till >Special Options och klicka högerpil.

-         Nu ser man vilket SO man vill ändra i vänsterkolumnen och dess värde i högerkolumnen. Varje SO är namngivet med ett nummer precis som CV i lokdekodrar.

-         Skriv alltså in det SO ni vill ändra till vänster, tryck Enter – ”vagnsretur-tangenten” så visas dess nuvarande värde till höger. Vill ni ändra värdet så mata in ett nytt och tryck Enter igen. Det värde som gäller har en stjärna.

-         Viktigt att man håller reda på var den blinkande punkten finns så man inte ändrar i fel kolumn!

-         Efter ändringarna är klara så stega ut till Grundinställning med vänsterpil och klicka Menu för att gå ur menyn. Starta om Twin-Center (stoppläge och dra ur strömmen).

Ni kan se en lista med alla Special Options i Intellibox här:

http://www.robh.nl/IBXSO.htmlVärdena för Twin-Center är i princip samma. Det skiljer bara en del för de SO som är specifika för olika format som Motorola/FMZ.2.2 Inställning för datorstyrningVi börjar med de inställningar som behövs för att kopplingen mellan dator och Twin-Center/IB skall fungera bra. Först via vanliga menyn:-         Gå in i menyn Grundinställning genom att trycka Menu + Mode.

-         Stega ner till >Interface och klicka högerpil.

-         Välj >Linjehastighet och högerpil.

-         Välj 19200 bit/s genom att stega upp/ner med +/-, tryck Enter för att spara.

-         Gå tillbaka ett steg med vänsterpil och välj istället >Syntax och sen högerpil.

-         Nu väljer ni det protokoll som ert datorprogram vill använda. De flesta program som till exempel RR&Co Traincontroller vill ha ”Endast IB”, medans JMRI måste köras med ”LocoNet”. Kör ni båda dessa så får man helt enkelt tänka på att byta protokoll. Jag använder JMRI med LocoNet till programmering av lokdekodrar och byter sedan till ”Endast IB” när anläggningen styrs med Traincontroller.

-         Efter ni sparat med Enter så gå igen tillbaka ett steg och välj nu >Datortyp. Här tror jag ni själva kan lista ut vad som skall väljas. Spara med Enter…

Sen är det några dolda Special Options som man också bör ändra för att Twin-Center skall gå så stabilt som möjligt med datorkoppling. Så gå in i menyn för att ändra Special Options enligt det vi gick igenom i 2.1 och ändra följande:-         SO#005 = 1  (antal stoppbitar för interface)

-         SO#006 = 255  (CTS blir aldrig falskt när Twin-Center är i stoppläge)

-         SO#022 = 0  (enbart DCC) *

-         SO#025 = 1  (alltid DCC i spåret, även vid idle utan lok) *

-         SO#027 = 0  (ta aldrig bort lok ifrån refresh cycle) **

-         SO#033 = 0  (vidarebefordra ej växelkommandon till I2C-bussen) ***

-         SO#663 = 0  (slår ifrån Reset-kommando via dator)

-         SO#907 = 4  (skicka endast DCC idle signal) ** = Använder ni Intellibox och kör med annat än DCC så gäller andra värden. Se detaljer under respektive SO i listan på http://www.robh.nl/IBXSO.html** = En del har rapporterat att det funkar stabilast vid datorstyrning om lok aldrig tas bort ifrån refresh cyclen. Själv upplevde jag tidigare att något lok oförklarligt tappade kontakten när jag hade en 10-12 stycken i trafik (totalt av stående på banan och rullande), detta problem försvann helt efter att jag satte SO#027 = 0. För en datorstyrd hemmabana bör detta funka fint, men kanske inte lika lyckat vid modulträffar och liknande när det fylls på med många adresser tillfälligt. Har det fyllts på många adresser som inte längre används så kan man alltid rensa lokdatan och lägga in de nuvarande loken igen! I teorin skall TwC/IB klara 119 samtidiga adresser.*** = Att slå ifrån I2C-bussen sägs öka prestandan märkbart. I2C används vad jag förstår mest av vissa Märklin-tillbehör så har ni inget tillkopplat där, slå ifrån direkt!2.3 Endast DCC i spåret och förvalt för nya lokKör man med enbart DCC-dekodrar så är det absolut bäst att helt slå ifrån FMZ (och övriga format). Då minskar man felkällorna och både system och dekodrar har lättare att funka optimalt. Det är även en stor fördel att välja ett visst format och antal fartsteg som standard för alla lok.-         Gå in i menyn Grundinställning genom att trycka Menu + Mode.

-         Stega ner till >Special Options och klicka högerpil.

-         Ge SO#022 värdet 0.

-         Ge SO#025 värdet 1.

-         Ge SO#907 värdet 4.

-         Stega ut till Grundinställning med vänsterpil.

-         Stega till >Lok-Dekoder med ner/upppil och välj denna med högerpil.

-         Ställ in Lok-Dekoder till DCC 28 eller DCC 128 och tryck Enter.

-         Stega ut till Grundinställning med vänsterpil.

-         Stega till >Återställning och välj denna med högerpil.

-         Stega till >Lok-Dekoder och välj med högerpil.

-         Välj Ja på frågan med upp/nerpil och tryck Enter.

-         Nu raderas gamla Lok i minnet och Twin-Center startas sen om.Skulle man sen ändå välja att lägga in ett FMZ-lok så kommer det formatet igen att aktiveras och man får göra om allt! Därför är det viktigt att ställa standardformatet till DCC för nya lok som vi också gjorde ovan. När ni vill köra ett lok så är det bara att trycka en av Lok-knapparna och lägga in adressen så blir formatet automatiskt DCC och det antal fartsteg ni valde.2.4 Sätt DCC som standardformat för VäxeldekodrarSom standard har Twin-Center FMZ valt även för växeldekodrar men detta bör man ju då också ändra till DCC enligt följande:-         Gå in i menyn Grundinställning genom att trycka Menu + Mode.

-         Stega ner till >Special Options och klicka högerpil.

-         Ge SO# 12 värdet 4 och tryck Enter.

-         Stega ut till Grundinställning med vänsterpil och klicka Menu för att gå ur menyn.

-         Starta om Twin-Center (stopp-läge och dra ur strömmen).2.5 Lägga in nya VäxeldekodrarAtt lägga in en DCC växeldekoder av någon annan tillverkare kan först tyckas lite krångligt men är egentligen ganska enkelt bara man FÖRST lägger till dekoderns virtuella adresser i Twin-Center innan dekodern programmeras.-         Gå in i menyn Grundinställning genom att trycka Menu + Mode.

-         Stega ner till >Växel-Dekoder och klicka högerpil.

-         Välj >Virt. Adresser och högerpil.

-         Här knappar man då in vad varje virtuell adress skall motsvara för dekoderadress. Absolut enklast är att börja med virtuell adress 1= dekoder 1, utgång 1 och D för DCC. Sen blir då virtuell adress 2 = dekoder 1, utgång 2, D, osv. Glöm inte att trycka Enter efter varje inläggning!

-         Dekoderadresserna anges i grupper om 4 utgångar så virtuell adress 5 blir då dekoder 2, utgång 1, D.

-         Man kan även använda pil upp/ner för att enkelt stega upp nästa värde!

-         Kör man enbart DCC enligt ovan inställningar så är D förvalt, se till att inte välja F för då slås FMZ till i spåret igen!När man lagt in de virtuella adresserna så visas dessa sen i Ställpult-läget som ifyllda punkter och kan slås om med respektive grön/röd knapp. Man väljer vilka växlar som skall visas i Ställpult-läget (1-8, 9-16, osv.) genom att trycka Menu och sen stega med pil vänster/höger och trycka Enter.Till sist får man då alltså programmera växeldekoderns adress enligt dess manual.2.6 DCC valt direkt i ProgrammeringsmenynNär man går in i Programmeringsmenyn så är första valet FMZ och man måste stega ner för att gå till DCC. För att slippa det så gör följande.-         Gå in i menyn Grundinställning genom att trycka Menu + Mode.

-         Stega ner till >Special Options och klicka högerpil.

-         Ge SO#826 värdet 1 och tryck Enter.

-         Stega ut till Grundinställning med vänsterpil och klicka Menu för att gå ur menyn.

-         Starta om Twin-Center (stopp-läge och dra ur strömmen).2.7 Ställ in rätt antal s88-moduler eller slå av heltDet är viktigt för prestandan att man anger rätt antal tillkopplade s88-moduler i Twin-Centers meny. Skulle ni inte ha några s88-moduler alls utan i stället kör med återkoppling via LocoNet eller annat system så sätt antalet till 0. Om det har någon större betydelse när inga alls är tillkopplade är kanske osäkert, men det skadar absolut inte!-         Gå in i menyn Grundinställning genom att trycka Menu + Mode.

-         Stega ner till >s88 Inställn. och klicka högerpil.

-         Ställ in rätt antal eller 0 och spara med Enter.Observera att även om man ställer antalet s88 till 0 så kan man fortfarande se status på eventuell återkoppling via LocoNet!3. Förbättra programmering av lok via dator

När man kommer så långt att man vill programmera och läsa av lokdekodrar via dator så blir det ofta problem med timeout, speciellt när många värden skall läsas av. Oftast fungerar standardinställningarna bra när enstaka CV läses/ändras via Twin-Center/IB:s inbyggda meny, men via datorn kan det bli problem. Lyckligtvis går detta att justera!3.1 Ändra Special Options för programmeringPå Uhlenbrocks hemsida står nämnt vilka SO som bör ökas för att Intellibox skall få längre tid på sig att läsa och skriva CV-värden, samma knep används för Twin-Center:

http://www.uhlenbrock.de/11/1/0/ICD6DA5A-001.htmFör mig har det fungerat bäst att öka värdena lite mer. De som har med läsning att göra har jag överlag ökat med +4 och skrivning med +2. Alltså:-         SO#224 = 12  (läs Register)

-         SO#244 = 10  (läs adress, Register)

-         SO#264 = 12  (skriv Register)-         SO#324 = 10  (läs direct byte)

-         SO#344 = 10  (skriv direct byte och bit)

-         SO#364 = 14  (läs direct bit)-         SO#284 = 8  (läs paged)

-         SO#304 = 10  (skriv paged)Dessa funkar bra med JMRI 2.2 i Service Mode - Direct Byte och mina dekodrar, främst ESU Lokpilot o Loksound. Men beroende på vilket program och dekodrar ni använder så kanske andra värden är bättre. Som vanligt så läs då även vad som står om respektive SO i bibeln: http://www.robh.nl/IBXSO.htmlHör gärna av er ifall det funkar bättre med andra inställningar för er kombination!3.2 Mera kräm i programmeringsspåretProgrammeringsspåret har en lägre gräns för hur mycket ström som släpps på vilket kan leda till att speciellt ljuddekodrar utlöser kortslutningsskyddet vid programmering. Denna gräns kan man dock ändra!-         Öka SO#455 från värde 51 till 63Det räcker för att alla dekodrar skall gå att läsa/skriva till hos mig, även DM3 med dubbla motorer och ljud. Man bör nog inte laborera för mycket med detta värde men 63 skall vara OK.

--- Fortsättning i nästa inlägg ---
MVH Patrik -- H02R DCC, LocoNet -- Tillig Testbana

Deskgrunt

 • Stammis
 • ****
 • Antal inlägg: 1.282
Twin-Center o Intellibox via dator, samlade tips
« Svar #1 skrivet: tis 03 feb 2009, 13:18:47 »
--- Fortsättning nedan ---4. Övrigt

4.1 Plötsliga omstarterNågot som i princip alla varianter av Twin-Center och Intellibox lider av oavsett firmware är plötsliga omstarter när de styrs via dator. Eftersom det nästan uteslutande händer vid datorstyrning så vill inte alla kännas vid det, men då har de kanske inte kört via dator någon längre tid heller…Men det går att undvika nästan helt, åtminstone med lite tur. Absolut viktigast är att hålla datorkabeln separerad ifrån andra kablar och gärna extra avstörd med ferritklumpar o liknande! Kombinerar man det med stabil strömmatning, är överlag noga med hur kablage dras på anläggningen samt ställer in datorport och alla Special Options som ovan så är risken för omstarter betydligt mindre. Man bör även se till så att inga onödiga program körs i bakgrunden på datorn som kan störa kommunikationen.För mig händer det numera sällan och då nästan alltid under de första 10 minuterna efter datorprogrammet startats. Efter 10 minuter med ingen eller en omstart så kan det sen fungera stabilt under många timmars körning. Då med Traincontroller via ”Endast IB” protokollet.Sen skall man i ärlighetens namn säga att problem med sporadiska omstarter är knappast unikt för just dessa centraler…4.2 Säkrare styrning av växeldekodrarFör att alla typer av DCC-växeldekodrar skall styras så säkert som möjligt så bör man öka aktiveringstiden något i Twin-Center.-         Gå in i menyn Grundinställning genom att trycka Menu + Mode.

-         Stega ner till >Växel-Dekoder och klicka högerpil.

-         Välj >Kopplingstid och högerpil.

-         Skriv in 250ms som min-värde och tryck Enter.

-         Skriv 250ms som max-värde och tryck Enter.

-         Stega ut till Grundinställning med vänsterpil och klicka Menu för att gå ur menyn.Sen föredrar jag att programmera själva aktiveringstiden för varje utgång i växeldekodern om möjligt. Långsamgående växelmotorer som Tortoise behöver till exempel 3.5-4 sekunders aktivering.4.3 Undvik tvärnit vid körriktningsändring via Twin-Centers rattDetta gäller för manuell körning och oss som ställt in Twin-Centers egna körreglage i ”AC-läge”. Då funkar reglaget så att man ökar/minskar gas genom att vrida men måste trycka ner ratten för att ändra riktning. Detta trivs jag bäst med eftersom man får en tydligare funktion för riktningsändring.Men ett problem är att de flesta lokdekodrar ger en plötslig tvärnit om man trycker in reglaget utan att ha stannat först. Egentligen är det normalt eftersom rattrycket skickar ut en kombinerad nödstopp/riktningsbyte. För att råda bot på detta:-         Ändra Special Option #840 till värde 1 (kan vara antingen 0 eller 1).Då ändras funktionen så att TwC/IB skickar ut fartsteg 0 i stället för nödstopp när man trycker ner ratten en gång, och sen får man trycka en gång till för att ändra riktning. Vill man snabbt nödstoppa just det loket så trycker man två gånger direkt. Sen måste man naturligtvis även ha utrullning inställd i dekodrarnas CV 3 & 4 annars blir det alltid tvärstopp oavsett.

5. Referenser

The Highly Unofficial List of Uhlenbrock Intellibox Special Options:

http://www.robh.nl/IBXSO.htmlUhlenbrocks hemsida:

http://www.uhlenbrock.deIBX Yahoo group:

http://groups.yahoo.com/group/IBX/

MVH Patrik -- H02R DCC, LocoNet -- Tillig Testbana

Deskgrunt

 • Stammis
 • ****
 • Antal inlägg: 1.282
Twin-Center o Intellibox via dator, samlade tips
« Svar #2 skrivet: tis 03 feb 2009, 13:25:27 »
Första inlägget blev avhugget av nån anledning så jag delade upp i två... Visste inte riktigt var det här passade bäst så Admin får flytta annars.
 

OBS: I texten nämns visserligen Twin-Center mest eftersom jag har en sådan, men de flesta inställningar bör gälla även för Intellibox.

 

Tycker ni något är fel eller har tips som funkar bättre hos er så kommentera gärna!  :)

 

 

 

Jag kan även lägga upp allt som en PDF ifall det är enklare att skriva ut. Men ville lägga det som vanlig text med så det hittas via forumets sök.
MVH Patrik -- H02R DCC, LocoNet -- Tillig Testbana

Deskgrunt

 • Stammis
 • ****
 • Antal inlägg: 1.282
Twin-Center o Intellibox via dator, samlade tips
« Svar #3 skrivet: mån 09 feb 2009, 23:33:13 »
Glömde ju tipsa om de svenska beskrivningar och manual som lawes gjort här:
http://home8.swipnet.se/wes_familj/emj_d.htm

 

Där hittar man en förenklad svensk manual till IB (som då i stort även gäller Twin-Center) och beskrivning av LocoNet mm.  :)
MVH Patrik -- H02R DCC, LocoNet -- Tillig Testbana

Statens Järnvägar

 • Användare
 • ***
 • Antal inlägg: 74
  • http://www.minivarlden.se
SV: Twin-Center o Intellibox via dator, samlade tips
« Svar #4 skrivet: lör 19 maj 2012, 10:37:30 »
Trevligt test Patrik.

Har du fått möjlighet att testa med IB2 eller IB-Com, gällande omstart och störningar etc?

MVH
Johan
Minivärlden Ljungby - drivs av föreningen TågCentralen
Följ oss:
Bloggen och Facebook

Ubbe

 • Stammis
 • ****
 • Antal inlägg: 691
SV: Twin-Center o Intellibox via dator, samlade tips
« Svar #5 skrivet: lör 19 maj 2012, 22:10:46 »
Hej Johan!

IB II vet jag inget om men IB-Com har jag en och den har inga sådana problem så vitt jag märkt.
Min gamla IB kunde däremot hänga sig vid körning från datorn.

Tydligen är det så att det är en kass konstruktion av själva RS-232 (serie) bussen i IB'n.
När man kör med datorn bildas någon form av jordslinga eller dyligt som ställer till det.
Så vitt jag kommer ihåg har min IB aldrig hängt sig utan att vara kopplad till datorn.

IB-Com / IB II är anslutna via USB buss där man sedan kör en virtuell seriebuss ovanpå denna (den får du när du installerar drivern som skapar en Com port i din dator).
Här förekommer ej det hårdvaru probelm som finns i gamla IB'n.

Jag testade med att använda en externa USB <--> Serieports adapter som jag kopplade mellan IB'n och datorn men resultatet blev dessvärre detsamma.

Jag har också testat att styra IB'n via LocoNet genom att koppla datorn till Uhlenbrocks LocoNet interface.
Då funkar det perfekt att styra järnvägen med dator och IB. Dock var det en del funktioner som t.ex. att programmera loken som inte funkade så bra. LocoNet adaptern är också USB baserad så det är nog samma konstruktion som IB-COM, IB II etc.

Just nu kör jag med ECoS som central och en IB-COM för LocoNet feedback; funkar kanon! :)

Ha det gott,
UBbe
Hur svårt kan det va?!?!  ;)

Statens Järnvägar

 • Användare
 • ***
 • Antal inlägg: 74
  • http://www.minivarlden.se
SV: Twin-Center o Intellibox via dator, samlade tips
« Svar #6 skrivet: sön 20 maj 2012, 11:03:13 »
Tack för infon Ubbe.

Ecos:en kör du via LAN då? Den har väl ethernet? Jag kanske ha missat funktionen där.

Lan-baserat känns dock säkrare än USB generellt och RS bättre än USB. Det är vad jag upplevt i andra sammanhang iaf.
Minivärlden Ljungby - drivs av föreningen TågCentralen
Följ oss:
Bloggen och Facebook

Deskgrunt

 • Stammis
 • ****
 • Antal inlägg: 1.282
SV: Twin-Center o Intellibox via dator, samlade tips
« Svar #7 skrivet: sön 20 maj 2012, 21:50:40 »
Problemet med Twin-Center och gamla IB är bland annat att den har så liten teckenbuffert på RS232 att den är väldigt känslig för störningar.

Med inställningarna ovan så fick jag faktiskt Twin-Center att funka riktigt bra.

De senaste åren har jag dock kopplat den till en nyare dator och då via en USB-RS232 konverter och med Windows 7s standardinställningar för porten inlusive FIFO-buffert tillslagen. Det har visat sig ännu mer stabilt för mig. Tror jag haft en omstart på två år eller nåt.

Tyvärr är instabilitet vid körning via dator något som verkar drabba många centraler/firmware så det är svårt att veta vad man skall satsa på.
MVH Patrik -- H02R DCC, LocoNet -- Tillig Testbana

Statens Järnvägar

 • Användare
 • ***
 • Antal inlägg: 74
  • http://www.minivarlden.se
SV: Twin-Center o Intellibox via dator, samlade tips
« Svar #8 skrivet: sön 20 maj 2012, 22:01:18 »
Nästan 2 år, ja det var inte dåligt!

Intressant att det blev bättre med USB-övergången!

Och ja det är svårt. Men jag upplever (i skrivande stund) att detta gränssnitt är ännu mer avgörande än val av LocoNet, RS-buss osv osv.
Med snygg kabeldragning löser man allt, men en datorkörd visning som inte lirar är inte lätt att lösa. Ska bli kul att höra input från de som testat Lenz LAN (i separat tråd).
/Johan
Minivärlden Ljungby - drivs av föreningen TågCentralen
Följ oss:
Bloggen och Facebook