Författare Ämne: Samlad info från skala 1/1 till modell  (läst 42633 gånger)

Bo

 • Gäst
Samlad info från skala 1/1 till modell
« skrivet: tis 15 jul 2008, 06:30:38 »
Den tanke som har varit uppe i forumet om ett samlat Wiki.Detta var Kent ( Fabror FixO )inne på och jobbade starkt för detta.

Nu är inte jag så modern av mig så jag hänger med i alla dagens svängar och ej heller vet helt klart innebörden av all info som kommer upp och ges som förslag. ( ÅLDERS rätt )Men eftersom vi har et forum med stort antal medlemmar så finns här också mycket kunskap.

Det som saknas i de sökningar jag har gjort är den kompletta information om istort sett mycket information om rullande järnvägs material.Eftersom vi är ett antal som bygger modeller, så framkommer inte i de inköp vi gör all den information om just den modellen i fullskalan, för att veta exakt hur denna modell ska se ut.

Detta hade helt klart varit ett stilpoäng om det hade varit så.

Samtidigt har jag insett att en byggsats är grunden till en modell av fullskalan som byggaren själv får lösa det totala enhets delen av byggsatsen för att få denna komplett.Precis som här visas en del byggtrådar, dock är de inte alltid så kompletta som skulle önskas.

Men detta har vi haft uppe i en tråd som Fabror FixO hade startat, där vi fick reda på betydelsen i uppbyggnaden i en byggtråd förhåller sig.Likaså har jag själv lagt ut en så komplett tråd om Teak finish som jag i text kan återge.Så varför inte se till så vi kan få upp en samlad  informations källa där man kan gå in för att se hur vida en vagn / Lok / Station osv ser ut i fullskalan i dess alla vinklar.

Här finns säkert mycket information som var och en sitter på.Mvh  Bo

Farbror_FixO

 • Stammis
 • ****
 • Antal inlägg: 703
Samlad info från skala 1/1 till modell
« Svar #1 skrivet: tis 15 jul 2008, 22:29:50 »
Hej Bo!
 

Tyvärr tror jag att det av olika skäl blir svårt att försöka att åstadkomma det du önskar i ditt inlägg ovan. En bråkdel av de skäl jag kan komma på är följande:

 

Ointresse för förändringar:
 • De flesta som agerar på forumet idag tycks vara tämligen ointresserade av wikikonceptet i sig och dessutom ganska nöjda med hur forumet faktiskt är uppbyggt i dagsläget, där ingivet material som kan vara användbart ur bygghänseende blandas med diskussioner av "chat-karaktär" och ganska snart försvinner i en salig sopparöra och i bästa fall kan hittas med hjälp av sökfunktionen. Vi är rädda för (kanske av goda skäl) att alltför hårt uppställda krav på utformning av ingivet material skrämmer bort en del skribenter som vi inte vill förlora p.g.a. deras kunnande.
Struktur  -  För många olika viljor som drar åt olika håll:
 • Det finns nog för många olika viljor som strävar åt olika håll ifråga om hur en eventuellt renodlad informationskanal skall vara utformad för att man skall kunna nå en enighet och arbeta mot samma mål.
Otydlig målsättning med projektet:
 • Precis som i de flesta andra verksamheter kan man ju tycka att det är ganska viktigt att man vet ungefär vad som är själva målsättningen med ett projekt eller arbete och att man någorlunda samlat arbetar mot det gemensamt uppsatta målet. Ifall diskussionen om vad målsättningen med vad forumets wiki är ens kan sägas ha kommit upp när vi stötte och blötte Wikifrågan i de förra omgångarna så känner åtminstone jag att den ganska snart kom att haverera, antagligen till följd av faktorer i de två punkterna ovan.
Copyrightproblematiken:
 • Det råder lite för stor osäkerhet och troligen också oenighet (olika förhoppningar?) kring var gränserna går för vad som får/bör/kan stoppas in i
a) en Wiki (generellt)

b) vårt forums Wiki

Nedan finns länkar till de regler som omgärdar skrivandet i just den Wiki som är knuten till forumet. Själv har jag förvisso en viss juridisk skolning, men måste erkänna att jag tycker att de nedan angivna villkoren är tämligen dryga att försöka ta till sig:

Den svenska texten nedan utgör min egna fria översättning:

 

Notera att det innehåll du skapar på http://svenskmjwiki.wikispaces.com är licensbundet med stöd av följande avtal (På engelska):

 

Creative Commons Attribution Share-Alike 3.0 License.

 

Ladda endast upp egenhändigt skapade bidrag och sådan information som kan anses vara "icke copyrightskyddad/licensbunden". Läs mer om vår policy för vad som anses vara "fritt och öppet material"  här (på engelska):

 

 open content policy

 

Sammanfattningsvis kan man väl dock säga att de uppställda reglerna för användandet av wikin är tämligen strikta ifråga om vad som då får anses läggas in i den. Kanske t.o.m. så strikta att det nog är väldigt få i vår kamratkrets som i dagsläget besitter förmågan/orken/tiden att skapa den typ av egenhändigt producerat material som krävs/önskas.

 

 

Tillägg: Ett undantag som brukar gälla i upphovsrättsliga sammanhang utgör s.k. "Public Domain". PD kan väl ungefärligen översättas med "sådan fakta som är allmänt känd" och därför får spridas fritt utan att någon kan hävda att man har medverkat till att skapa den. Vad som är PD utgör ju till viss del en gråzon. Naturligtvis är det kanske då inom denna gråzon som det är som allra mest spännande att arbeta när det handlar om att försöka att finna vilket material som kan tänkas vara intressant för en större allmänhet och publicera samtidigt som man vill undvika att någon går in i efterhand och gör anspråk på att ha upphovsrätt och liknande.

 

Här tycker jag att det vore välkommet med en ganska öppen diskussion kring vad som kan anses vara etiskt/moraliskt eller motsatsvis oetiskt/omoraliskt att publicera av sådant material som cirkulerar inom hobbyn.

 

Några exempel:

 
 • Vad gäller exempelvis för foton som i original finns/funnits i järnvägsmuséets arkiv men som har spritts i varierande mängd i olika böcker och andra publikationer?
 • Vad gäller för vykortsbilder som publiceras om och om igen på Tradera?
 • Foton tagna under särskilda evenemang som exempelvis "Järnvägen 150 år" eller "Tio år på spår".
Det finns ju några olika internetsidor där den här typen av material publiceras, exempelvis Postvagnen, Järnvägshistoriskt forum och Bildrallaren för att bara nämna några. Ett samlat utrymme för länkning till intressanta inslag i dessa och andra forum är kanske en bra väg att komma en bit emot det önskade målet, men kan å andra sidan kanske också stämplas som omoraliskt?

Något som jag själv har funderat en hel del kring är all den information som redan finns inbakad i själva forumet, men som tyvärr kan te sig lite svår att hitta när den med tidens hjälp har sjunkit iväg en bit. Det materialet är ju högst troligen dels låst till själva forumet och dessutom låst till den som står som upphovsman till text och bilder m.m. Annars skulle det ju vara ett tokroligt projekt att ge sig på att försöka att styra upp på ett bättre sätt om bara de rätta verktygen (och rätten att göra det) fanns inom ramen för forumet (och Wikin).

 

Jag vet inte huruvida det rent "legalt" låter sig göras men en idé skulle kanske kunna vara att man har en eller några särskilda avdelningar att skriva i där man per automatik "avsäger sig" rätten till sitt inskrivna material så att antingen...

 

a) ...vilken medlem som helst, eller...

 

b) ...en utsedd redaktion...

 

... kan bearbeta det ingivna materialet vidare och inlemma det i ett mera systematiskt ordnat "infocenter" typ FAQ:n eller rent av Wikin.

 

För redan skrivna trådar skulle man kunna gå in i efterhand och "skänka bort" det skrivna genom att infoga någon typ av tecken i de inlägg som man avsäger sig sin copyright på  -  Ungefär som när man går med vita eller rosa band på rockkragen för att visa att man inte tycker om cancer eller kvinnovåld etc. Naturligtvis har jag redan klurat ut hur en sådan symbolkollektion skall/bör se ut, nämligen så här:

 

 :!:  :lamp:  :yin:

 

Jag hoppas och tror att denna teckenkombination talar ganska bra för sig själv, annars får jag väl försöka att förtydliga mig.

 

TLDR*  :question:

* http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:TLDR >>> Då kan man göra något annat kreativt än att lägga tid på att konstatera det!!!   ;)

Bo

 • Gäst
Samlad info från skala 1/1 till modell
« Svar #2 skrivet: ons 16 jul 2008, 06:42:26 »
Hej Kent
 

Detta är nog så som du beskriver och detta är bara att beklaga att det inte kan vara så att det kan delas med sig av den information som besitts.

 

Att det skulle vara copyright kan dock ändå läggas ut som länkar, då detta inte strider mot några övertramp.

 

Mitt eget sett att se på detta med att dela med sig, kan jag tycka att jag , med några andra har gjort, men annars så är det sparsamt med denna info.

 

Det är inte utan att jag kan känna att det inte blir någon respons på de inlägg jag gör och efter två dygn så backar jag.

Det blir endast inlägg med bilder när inspirationen sätter in, annars så känns detta överflödig resurs.

 

Bo

Farbror_FixO

 • Stammis
 • ****
 • Antal inlägg: 703
Samlad info från skala 1/1 till modell
« Svar #3 skrivet: ons 16 jul 2008, 08:25:44 »
Hej igen Bo!Du skrev ovan:
"Det är inte utan att jag kan känna att det inte blir någon respons på de inlägg jag gör och efter två dygn så backar jag.

Det blir endast inlägg med bilder när inspirationen sätter in, annars så känns detta överflödig resurs."Svar:
Vid uppstartandet av det gemensamma Wikiprojektet talade någon (AiR) i början av processen om att det är viktigt att uppnå en så kallad "kritisk massa" (Critical Mass)*  för att få fler personer att deltaga aktivt med bidragsgivandet.* För en lite längre utläggning om vad critical mass innebär, se förklarande länkar nedan:http://sv.wikipedia.org/wiki/Kritisk_massa

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Critical_mass

 

Sammanfattningsvis handlar det alltså om att det i den infocentral vi vill ha måste byggas upp en viss mängd samlad intressant information för att fler så att säga skall tycka att det är lönt att "hoppa på tåget" och lägga ner av sin egen energi på att bidra till att öka massan. Den punkten tycker jag mig kunna säga att vi i dagsläget ännu ej har lyckats att uppnå med den gemensamma Wikin men att det fungerar tämligen bra i de olika forumen där vi kanske lyckas att fiska upp omkring 40 - 65 (70) % av det kunnande och den information som folk sitter på ute i stugorna och känner att de vill och kan dela med sig av.

 

Om vi vill öka på engagemanget så att vi ökar den procentsatsen ytterligare (det kanske vi inte vill?) så tror jag att vi måste börja fundera över om det finns någon/några möjligheter att hitta på lite nya strukturer för hur våra gemensamma arbetsplattformar skall se ut. Detta kräver naturligtvis också att det finns folk som ger uttryck för vad de har för önskemål, och sådant ser vi ju ännu inte så mycket av, vilket kanske tyder på att de flesta är rätt så nöjda. Men att backa och säga stopp för att ta ett eller ett par steg tillbaka tror jag inte är rätt sätt att arbeta på. Vi får ju inte ge upp utan hellre försöka att hitta något bra sätt att arbeta gemensamt framåt.

 

Jag har tidigare inbjudit dig (och alla andra intresserade) till att prova att deltaga i en alternativ Wiki som jag själv startade upp när jag insåg att det finns alltför många viljor och underförstådda restriktioner i anslutning till den forumknutna Wikin för att det skall kännas bekvämt att arbeta i den. Den wikin finns fortfarande kvar (även om den har bytt adress) och jag arbetar vidare med att försöka att samla in vad jag anser vara värdefull Tåg- och MJ-information i denna för att förhoppningsvis kunna uppnå just den kritiska massa som behövs för att locka fram fler aktiva skribenter på lång sikt. Tanken med denna sida är att den skall kunna utgöra en slags "plantskola" där vi är lite grann friare att testa olika saker utan att behöva vara rädda för att någon direkt kliver in och säger att "Nähä, sådär skall det inte vara...". Naturligtvis går det inte att använda det utrymmet till att skriva in och posta bilder m.m. helt fritt - man vill ju i egenskap av ansvarig för den inte råka illa ut för vad andra bidrar med - men så pass ansvarsfulla tror jag att de flesta som håller på med den här hobbyn är att det känns ganska riskfritt att testa konceptet. Annars blir det väl till att moderera eller diskutera de olika bidragen internt i de fall det går att utröna vem som bidragit med vad.

 

Så om du vill vara med och lämna ett bidrag så står inbjudan fortfarande fast. Kom ihåg att det var du som backade ur sist när det blev lite motigt.  ;)  Observera dock att en del länkar i denna Wiki tyvärr fortfarande leder direkt in in SvenskMJWiki så att man ibland så att säga "skjuter skarpt".  :???:  Då måste man först avlänka dessa sidor och sedan länka om dem in i "provWikin".

 

Adressen har du här:

 

http://motorvaggenombjarnumnu.wikispaces.com/

 

Det är bara att välja ett av de ämnen som du hittar på startsidan (home) klicka på länken om den är aktiv och i stort sett att börja skriva och länka. Om länken inte är aktiv måste du dock registrera dig först för att få lov att starta upp en ny sida i Wikin. Och det är inte mycket svårare än att registrera sig på något av forumen.

 

Så lycka till med skrivandet, och ifall du undrar över något som rör det tekniska så kan vi ju alltid avhandla det internt.  :P

 

Hälsningar

Jan Frelin

 • Stammis
 • ****
 • Antal inlägg: 1.897
Samlad info från skala 1/1 till modell
« Svar #4 skrivet: ons 16 jul 2008, 12:19:09 »
Citat från: Farbror_FixO
Så om du vill vara med och lämna ett bidrag så står inbjudan fortfarande fast. Kom ihåg att det var du som backade ur sist när det blev lite motigt.  ;)  Observera dock att en del länkar i denna Wiki tyvärr fortfarande leder direkt in in SvenskMJWiki så att man ibland så att säga "skjuter skarpt".  :???:  Då måste man först avlänka dessa sidor och sedan länka om dem in i "provWikin".

 

Adressen har du här:

 

http://motorvaggenombjarnumnu.wikispaces.com/

 


Där gäller förstås precis samma regler för copyright som i SvenskMJwiki. Bra artikel om copyright: http://sv.wikipedia.org/wiki/Copyright
http://www.svenskmjwiki.se/ H0 2R DCC FREMO H0-RE svensk Epok IIIb och Proto87, svensk Epok II

Bo

 • Gäst
Samlad info från skala 1/1 till modell
« Svar #5 skrivet: ons 16 jul 2008, 17:28:56 »
Hej Kent.Jag ser gärna fram med att delge lite av den information som kan tänkas vara intressant.

det är bara att ge mig lite info vad detta skulle vara.

Däremot så vill jag rätta dig angående att jag drog mig ur för att det blev motigt.

Anledningen var snarare att det blev en het debatt om vilken eller vilka som skulle ge sig in och styra hur denna wiki skulle vara strukturerad.Bo

clas

 • Stammis
 • ****
 • Antal inlägg: 853
Samlad info från skala 1/1 till modell
« Svar #6 skrivet: ons 16 jul 2008, 18:35:18 »
Citat från: BoAnledningen var snarare att det blev en het debatt om vilken eller vilka som skulle ge sig in och styra hur denna wiki skulle vara strukturerad.


Det handlade väl åtminstone delvis om att man så att säga lämnar ifrån sig kontroll och äganderätt över det man själv bidrar med i en wiki. Andra kan gå in och peta och ändra. Vilket förstås är både på gott och ont. Bra om andra korrigerar ens eventuella sakfel och språkliga grodor, mindre kul om någon (av misstag eller - i allra värsta fall - för att jävlas) lägger till felaktigheter och tar bort sådant som faktiskt är relevant och korrekt. Personligen tror jag att den positiva sidan överväger och öppnar en möjlighet för att artiklarna så småningom kommer att bli såväl synnerligen välskrivna som mycket fullständiga och faktamässigt pålitliga.

 

Tycker dock att det är lite tråkigt att vi inte kunde ena oss om en wiki i lilla mj-Sverige. Men hellre två än ingen alls. Dessutom torde det väl inte vara helt omöjligt att i en framtid slå ihop dem till en om deltagarna skulle finna det mer meningsfullt.
Man får vara glad så länge man har en lever och kan hälsaH0e/HOn30/H09   009

Farbror_FixO

 • Stammis
 • ****
 • Antal inlägg: 703
Samlad info från skala 1/1 till modell
« Svar #7 skrivet: ons 16 jul 2008, 19:01:03 »
Citat från: Bo
Hej Kent.Jag ser gärna fram med att delge lite av den information som kan tänkas vara intressant.

det är bara att ge mig lite info vad detta skulle vara. /.../Bo


Svar:

 

Jag talade ovan om att det kan vara bra att arbeta mot ett gemensamt mål, och det gör vi kanske lättast ifall vi har ett gemensamt intresse som leder oss åt samma håll. Ett av dina och mina största gemensamma intressen är väl gissningsvis olika skånska banor och deras närmsta grannar, rullande material och stationer och andra fasta installationer längs dessa olika järnvägar eftersom det är lättast att försöka att bygga modeller utifrån sådant som man lätt kan knyta an till i sin relativa närmiljö.

 

På nedanstående adress har jag, med utgångspunkt i en lista som jag har hittat i boken "Skånsk järnväg", Werdenfels (redaktör), radat upp alla (eller åtminstone de flesta) av de enskilda järnvägsbolag som har funnits i Skåne (i alfabetisk ordning):

 

http://motorvaggenombjarnumnu.wikispaces.com/Sk%C3%A5ne

Farbror_FixO

 • Stammis
 • ****
 • Antal inlägg: 703
Samlad info från skala 1/1 till modell
« Svar #8 skrivet: ons 16 jul 2008, 19:28:31 »
Citat från: clas
/.../ Tycker ... att det är lite tråkigt att vi inte kunde ena oss om en wiki i lilla mj-Sverige. Men hellre två än ingen alls. Dessutom torde det väl inte vara helt omöjligt att i en framtid slå ihop dem till en om deltagarna skulle finna det mer meningsfullt.


Farbror_FixO säger:

 

För min del är det helt OK om någon vill plocka info ifrån "test-wikin" för att infoga i "den skarpa". Själv känner jag dock inte alls för att jobba i den sistnämnda så länge det finns folk som kan tänkas störa sig på att den innehåller en sida av den här karaktären (se nedan) som är tänkt att utgöra ett slags inspirationskälla för vad man kan börja att nysta i om man är på humör att skriva om något men inte vet riktigt vad (med motiveringen att den skrämmer bort folk som vill kunna hitta vad de söker i wikin men blir besvikna då inget ännu är skrivet i ämnet):

 

http://motorvaggenombjarnumnu.wikispaces.com/

 

Ett problem är dock att de olika wikisarna tycks känna av när man infogar samma material i dem båda och när man kopierar för stora textsjok emellan dem. Då händer det att man får upp små "felmeddelanden" som kan vara lite irriterande och som så att säga blir lite störande när man är på "arbetshumör". Ett annat problem är kopplat till länkningen mellan olika sidor som ju kan bli bruten (vilket är minst sagt tidsödande att reparera) när man flyttar omkring olika textmassor emellan dem.

Farbror_FixO

 • Stammis
 • ****
 • Antal inlägg: 703
Samlad info från skala 1/1 till modell
« Svar #9 skrivet: fre 18 jul 2008, 19:34:50 »
Citat från: clas
/.../ Tycker ... att det är lite tråkigt att vi inte kunde ena oss om en wiki i lilla mj-Sverige. Men hellre två än ingen alls. Dessutom torde det väl inte vara helt omöjligt att i en framtid slå ihop dem till en om deltagarna skulle finna det mer meningsfullt.


Några ytterligare funderingar i ämnet:

 

När jag idag har suttit på min kammare (och i svärmors kök) och arbetar vidare på att försöka att samla ihop, katalogisera och strukturera upp material som jag tycker skulle passa i en wiki med inriktning mot att kombinera kunskap kring fullskale- och modelltåg så har jag fått följande idé som jag skulle vilja ha lite respons på -  dock främst ifrån övriga som intresserar sig för wikins fortlevnad och utveckling...:

 

Jag har i en intern diskussion med en av forumets moderatorer framlagt ett förslag - en slags vision om att forumet med wikin knuten till sig (på lång sikt) skulle kunna bli ett slags "centrum" för diskussioner och materialdelning (ibland genom länkning) för såväl fullskale- som modellrallare. Jag förstår att vägen dit troligtvis är lång, men skam den som ger sig...

 

Några av de idéer som ingår i detta koncept har jag redan nämnt ovan, i mina övriga inlägg. Det som är en ny tanke är dock följande:

 

Man skulle kanske kunna tänka sig att sidan http://svenskmjwiki.wikispaces.com/ (som ju egentligen kan betecknas som ett fristående "space" inom http://www.wikispaces.com/) istället för att utgöra den totala MJWikin skulle kunna ges karaktären av "portal" in/ut på nätet för vidare sökning/inmatning av information kring de olika ämnes- och intresseområdena. Jag har talat ovan om målstyrning och varierande intressen ifråga om struktur. En sammanjämkning av dessa faktorer tror jag att man skulle kunna uppnå genom att göra detta. Vad vi kanske måste inrikta oss på blir då främst att komma överens om vilken form som skall gälla för just indexering så att alla hittar vidare till vad man vill läsa mer om inom de egna preferensramarna.

 

Så vad är det då egentligen som jag nu dillar om?  Jo tänk er att vi funderar över vad som utgör de större ämnesområdena inom hobbyn? Dessa indelas sedan i särskilda "spaces" på Wikispaces, kanske med olika "redaktörer" och ansvariga för respektive space.

 

Några exemplifierande förslag på en sådan uppdelning ifrån mig blir då följande:

 

Coppas startar upp ett space kring tillverkare och befintliga modeller - kanske främst av utländsk härkomst, tillbehörstillverkare o. dyl, helt enkelt sådana saker som C främst har skrivit om i Wikin hittills.

 

Frelin samlar sitt material kring hur man bygger upp en MJ-anläggning ifrån grunden i ett eget space och startar kanske upp ytterligare ett space kring frågor som rör verktyg etc.

 

Personligen är jag ju mer intresserad av katalogisering av äldre svenskt rullande material och olika byggnader (låt oss kalla det den svenska järnvägens äldre arkitektur och kringutrustning) där man på envar sida kan se såväl bilder av förebilder som modeller av desamma.

 

Arstuga kanske kan tänka sig att starta upp ett space kring spårplaner...

 

etc. etc...

 

På så sätt får ju var och en kanske lite friare händer att arbeta vidare med sitt, naturligtvis med möjlighet för envar som vill deltaga och bidraga - det är ju så wikikonceptet är uppbyggt...

 

Den "Testwiki" som undertecknad då har startat upp skulle ju också kunna fortsätta att utgöra just ett större provutrymme där man kan skissa på olika idéer tills man har fått en mera konkret struktur på det man arbetar med för att sedan inlemma materialet i respektive "del-space" där det hör hemma?

 

Bra eller dålig idé  :question:

 

Tillägg:

 


Jag har börjat försöka att strukturera upp "testwikin" i lite olika förslag på vad som kan tänkas utgöra egna "spaces" för att göra den lite mer hanterbar jämfört med hur den ser ut idag. Så den som är sugen på att starta upp ett eget space kring något särskilt ämnesområde som finns representerat där kan alltså "kidnappa" (genom klipp- och klistra - ej kopiering, se ovan) ett lämpligt sjok material och inlemma detta i sitt nya space, länka till det i den gemensamma portalen och sedan hjälps vi åt att jobba vidare med det i respektive "strukturgrupp".

 

De nya förslagen på spaceindelningar finns här:

 
http://sverigestagomodelljarnvagsportal.wikispaces.com/

CalleA

 • Veteran
 • *****
 • Antal inlägg: 2.148
Samlad info från skala 1/1 till modell
« Svar #10 skrivet: sön 20 jul 2008, 19:02:37 »
Citat från: Farbror_FixO
Farbror_FixO säger:
 

För min del är det helt OK om någon vill plocka info ifrån "test-wikin" för att infoga i "den skarpa". Själv känner jag dock inte alls för att jobba i den sistnämnda så länge det finns folk som kan tänkas störa sig på att den innehåller en sida av den här karaktären (se nedan) som är tänkt att utgöra ett slags inspirationskälla för vad man kan börja att nysta i om man är på humör att skriva om något men inte vet riktigt vad (med motiveringen att den skrämmer bort folk som vill kunna hitta vad de söker i wikin men blir besvikna då inget ännu är skrivet i ämnet):

 

http://motorvaggenombjarnumnu.wikispaces.com/

 

Ett problem är dock att de olika wikisarna tycks känna av när man infogar samma material i dem båda och när man kopierar för stora textsjok emellan dem. Då händer det att man får upp små "felmeddelanden" som kan vara lite irriterande och som så att säga blir lite störande när man är på "arbetshumör". Ett annat problem är kopplat till länkningen mellan olika sidor som ju kan bli bruten (vilket är minst sagt tidsödande att reparera) när man flyttar omkring olika textmassor emellan dem.
Är det någon som är insatt i vad den aktuella licensen (Creative Commons Attribution Share-Alike 3.0 License) säger om kopiering av texterna?
Smalspår - moduler - H0+H0e - DCC - svenskt 1910-tal

Farbror_FixO

 • Stammis
 • ****
 • Antal inlägg: 703
Samlad info från skala 1/1 till modell
« Svar #11 skrivet: sön 20 jul 2008, 19:37:23 »
Citat från: NerdBoy
Är det någon som är insatt i vad den aktuella licensen (Creative Commons Attribution Share-Alike 3.0 License) säger om kopiering av texterna?


Svaret på den frågan finns troligen i något av de två dokument som jag länkar till längre ner i detta inlägg (kopierat ifrån tidigare inlägg i denna tråd), men som jag nämnt innan, det är skrivet på "affärsengelska" och kräver ju en hel del engagemang för att ta till sig.

 

Rent förnuftsmässigt kan man kanske tycka att kopiering emellan olika spaces inom samma struktur (i det här fallet Wikispaces) inte borde utgöra något problem så länge man använder det material som man kopierar i ett slags positivt utbildningssyfte och med tanken att det samlade materialet skall kunna engagera fler att delta med informationsspridning inom ett särskilt ämnesområde utan större baktankar på att göra någon personlig vinst på kopierandet och spridandet. Utan att veta säkert tycker jag mig ha förstått att det skall gå bra att använda det inlagda materialet för lovvärda syften så länge man ser till att citera källan (textskribent, bildfotograf etc.) ordentligt och inte direkt saxar stora stycken text för att stoppa in som egenproducerat material i exempelvis uppsatser och liknande, men jag kan förvisso ha helt fel på den punkten.

 

Själv försöker jag i någon mån att utgå ifrån ett tankesätt som går ut på att man bör arbeta med materialet ungefär som när man skriver just en högskole- eller universitetsuppsats där man ju bör försöka att använda eget språk i så hög grad det går. Samtidigt vet jag av erfarenhet att man ibland kan arbeta snabbare om man ger sig till att kanske bara skriva in infotext ifrån en bok rakt av och senare försöker se till att redigera om till eget språk när det ges bättre förutsättningar för det. Däri ligger ju också en del av styrkan av att man är många som hjälps åt att bearbeta den inskrivna texten - det blir lättare att få Public Domain-status (PD = allmängods) på det hela. Som jag väl nämnt ovan gäller ju också en grundsats som säger att "sådant som är allmänt känt" får spridas utan angivande av källa.

 

Sedan finns det ju, som någon nämnt i diskussionerna kring detta, en moralisk aspekt också och moraliska frågor kan man ju diskutera tämligen länge eftersom en del materialhantering ju troligen ligger inom en gråzon. Det kan exempelvis finnas bildmaterial som ännu inte enligt lagens strikta mening är fritt därför att det inte har gått tillräckligt lång tid sedan bilderna togs, men samtidigt så finns det troligen ingen som kommer att hävda sin upphovsrätt om man publicerar dem, förhoppningsvis till flera personers glädje än sorg.

 

Kopiering för eget bruk tror jag inte att någon bryr sig om i någon större utsträckning - det finns en slags juridisk grundtes som säger att man inte driver någon kostbar process emot någon enskild som kostar mer än vad det ger tillbaka att processa. I detta fall kan man ju också för skojs skull nämna den lag som förr fanns ifråga om att gå mot röd gubbe där detta var totalförbjudet. Men eftersom så många personer valde att ändå bryta mot lagen av olika skäl (långa rödljustider och inga bilar etc) så insåg man att lagen inte gick att upprätthålla och den skrevs om så att den idag säger (ugnefärligen) att man får gå emot röd gubbe om det inte stör annan trafik. Det handlar alltså också lite grann om att man får försöka att använda vanligt sunt förnuft. Man brukar ibland säga att "regler skall tolkas i ljuset av sitt syfte..."

 

 

Här finns länkarna till licensen och Wikispaces policy:

 

(Den svenska texten nedan utgör min egna fria översättning:)


 

Notera att det innehåll du skapar på http://svenskmjwiki.wikispaces.com är licensbundet med stöd av följande avtal (På engelska):

 

Creative Commons Attribution Share-Alike 3.0 License.

 

Ladda endast upp egenhändigt skapade bidrag och sådan information som kan anses vara "icke copyrightskyddad/licensbunden". Läs mer om vår policy för vad som anses vara "fritt och öppet material"  här (på engelska):

 

 open content policy

Jan Frelin

 • Stammis
 • ****
 • Antal inlägg: 1.897
Samlad info från skala 1/1 till modell
« Svar #12 skrivet: sön 20 jul 2008, 23:56:41 »
Citat från: Farbror_FixO
...

Man skulle kanske kunna tänka sig att sidan http://svenskmjwiki.wikispaces.com/ (som ju egentligen kan betecknas som ett fristående "space" inom http://www.wikispaces.com/) istället för att utgöra den totala MJWikin skulle kunna ges karaktären av "portal" in/ut på nätet för vidare sökning/inmatning av information kring de olika ämnes- och intresseområdena. Jag har talat ovan om målstyrning och varierande intressen ifråga om struktur. En sammanjämkning av dessa faktorer tror jag att man skulle kunna uppnå genom att göra detta. Vad vi kanske måste inrikta oss på blir då främst att komma överens om vilken form som skall gälla för just indexering så att alla hittar vidare till vad man vill läsa mer om inom de egna preferensramarna.

 

...

 

Några exemplifierande förslag på en sådan uppdelning ifrån mig blir då följande:

 

Coppas startar upp ett space kring tillverkare och befintliga modeller - kanske främst av utländsk härkomst, tillbehörstillverkare o. dyl, helt enkelt sådana saker som C främst har skrivit om i Wikin hittills.

 

Frelin samlar sitt material kring hur man bygger upp en MJ-anläggning ifrån grunden i ett eget space och startar kanske upp ytterligare ett space kring frågor som rör verktyg etc.

 

Personligen är jag ju mer intresserad av katalogisering av äldre svenskt rullande material och olika byggnader (låt oss kalla det den svenska järnvägens äldre arkitektur och kringutrustning) där man på envar sida kan se såväl bilder av förebilder som modeller av desamma.

 

Arstuga kanske kan tänka sig att starta upp ett space kring spårplaner...

 Jag tycker att det är ett dåligt förslag. Vad som helt enkelt saknas är din förmåga att samarbeta i kollektiv form. Jag, coppas och Arstuga klara oss utmärkt i SvenskMJ-wiki.
http://www.svenskmjwiki.se/ H0 2R DCC FREMO H0-RE svensk Epok IIIb och Proto87, svensk Epok II

Bo

 • Gäst
Samlad info från skala 1/1 till modell
« Svar #13 skrivet: tor 24 jul 2008, 13:25:47 »
Tycker det är trist att det ska vara denna typ av konflikter, där nu en person som Kent är en otroligt duktig framställare av informations bibliotek på ett arrangemang som heter duga.Uppskattar och försöker sätta mig in i alla dessa informations rika länkar som Kent visar upp.

Samt att detta har byggts upp under en kortare tid.Bo

clas

 • Stammis
 • ****
 • Antal inlägg: 853
Samlad info från skala 1/1 till modell
« Svar #14 skrivet: tor 24 jul 2008, 14:21:52 »
Citat från: Bo
Tycker det är trist att det ska vara denna typ av konflikter
Jag tycker också det är tråkigt att varken du eller Farbror Fixo verkar vara intresserade av att samarbeta inom ramen för SvenskMJWiki utan istället föredrar att köra ert eget race. Men, som jag skrev i ett tidigare inlägg: hellre två wikis än ingen alls.
Man får vara glad så länge man har en lever och kan hälsaH0e/HOn30/H09   009

Farbror_FixO

 • Stammis
 • ****
 • Antal inlägg: 703
Samlad info från skala 1/1 till modell
« Svar #15 skrivet: tor 24 jul 2008, 15:43:16 »
Citat från: Bo
Tycker det är trist att det ska vara denna typ av konflikter...

Bo


Hej Bo!

 

I dagsläget vet jag inte om vi måste kalla det uppkomna läget en konfliktsituation (längre - om det någonsin har varit en). Vi är ett litet fåtal personer som har intresserat oss för det här med Wikikonceptet, men vi har inte alla samma utgångspunkter för hur vi vill bygga upp och samordna det material som skall processas, så enkelt tror jag att det är. Om det är så att det finns ett väl sammansvetsat gäng som vill ha en typ av wiki och de arbetar för att utforma den på ett vis och det finns andra åsikter om hur en wiki kan vara som inte överensstämmer med det konceptet så finns ju alltid möjligheten att starta upp en egen (eller flera) wikisidor på "Wikispaces". Så har jag gjort och nu börjar jag äntligen så smått känna att det jag jobbar på är ett (åtminstone för mig) vinnande koncept.

 

Jag har skapat grunderna till den portal som jag hade hoppats på att vi skulle få när det startades upp en Wiki så att säga i forumets regi och den känner jag en glädje över att arbeta vidare i.  Dels för att jag känner en stolthet över det uppsatta mål som jag känner på mig att jag kanske en dag kan uppnå nu börjar komma inom synhåll samtidigt som jag tror att denna lösning kan fungera som ett slags "konflikthanteringsverktyg" för att skilja divergerande intressen åt.

 

I de lägen som jag finner att kostymen i den egna "sfären" (kanske främst på grund av dess begränsade utformning) blir för trång så är jag inte främmande för att länka till bra och intressanta artiklar och annat i SvensktMJForum. De som skriver där är ju trots allt kunniga på området.

 

Det är kanske inte heller omöjligt att jag gör små sporadiska inlägg även där ifall jag tycker mig bära på information eller material som passar in där bättre än annorstädes. Det blir så att säga lite lättare att arbeta även inom det fältet nu när jag äntligen har fattat beslutet om att rensa bort sådant som ingen annan än jag verkar så rysligt intresserad av att skriva om. Så det enda problemet som föreligger nu enligt mitt sätt att se på saken är alla de sidor som jag i ett alltför överengagerat tillstånd lade in i den första Wikin i hopp om att kunna arbeta vidare med efter hand.

 

Det tar tid att flytta dessa in i "det egna konceptet" och kvar blir en massa tomma ej sorterade sidor som egentligen borde "skrotas" för att inte skämma SvenskMJWiki. Detta arbete är det dock bara ett fåtal personer som har möjlighet att genomföra då sådan redigering är låst för utomstående. Jag får dock hoppas att det finns något smidigare sätt att radera de sidorna än att "plocka" dem en och en för det är ett ganska tidsödande arbete. De bör ju helst inte heller raderas förrän eventuell info i dem har tillvaratagits, då det är ganska många timmars arbete nedlagt på en del av dem.

 

Så vi får väl se framöver hur det går och hur det blir...

 

Jag tycker dock att det kan vara läge att starta upp en ny tråd som vi kan kalla "Wiki-nyheter" på forumet där man kan annonsera för en större allmänhet om vad som sker i de olika "hörnen". Det verkar inte som om folk i dagsläget går in och läser i "recent changes" (nyligen gjorda ändringar) i själva Wikisarna så man kan kanske nå ut till fler på detta sätt.

 

Här kan det dock uppstå ett problem med alla "Nej-sägare" som tar chansen att gnälla på varje föreslagen förändring som kommer upp, men den smällen får vi väl eventuellt ta när den kommer. Vi får helt enkelt hoppas att moderatorerna har "handlat på sig" gott om hänglåsar.  ;)

 

Den nyligen inrättade "Sveriges Tåg- och MJ-Portal" (SToMJ  - vars förkortning av någon vildsint ordvitsare så klart skulle kunna knytas till den tidigare ord-b##sdebatten) har numera följande adress:

 

http://sverigestagomodelljarnvagsportal.wikispaces.com/

 

Annonsering om (lite större) förändringar i denna och i andra närbesläktade Wikis kan komma att göras här:

 

http://www.svensktmjforum.se/forum/index.php?topic=2396

Bo

 • Gäst
Samlad info från skala 1/1 till modell
« Svar #16 skrivet: tor 24 jul 2008, 15:43:45 »
Citat från: clas
Citat från: Bo
Tycker det är trist att det ska vara denna typ av konflikter
Jag tycker också det är tråkigt att varken du eller Farbror Fixo verkar vara intresserade av att samarbeta inom ramen för SvenskMJWiki utan istället föredrar att köra ert eget race. Men, som jag skrev i ett tidigare inlägg: hellre två wikis än ingen alls.


Jag har varit inne på detta wiki du tar upp, och det jag saknar är att jag inte fick fram så mycket  av detta ändå.

Kent,s sammanställning är lätt att finna vad jag söker, men samtidigt så saknar Jag mer information som jag har efterlyst tex vagnstak i fullskalan.

Vet inte var jag ska leta eller om det inte finns någon info.

 

Annars så var det mera att jag reagerade över konflikten ifrån första stund, därav mitt beslut.

 

Bo

CalleA

 • Veteran
 • *****
 • Antal inlägg: 2.148
Samlad info från skala 1/1 till modell
« Svar #17 skrivet: tor 24 jul 2008, 16:13:24 »
Citat från: Farbror_FixO
Det tar tid att flytta dessa in i "det egna konceptet" och kvar blir en massa tomma ej sorterade sidor som egentligen borde "skrotas" för att inte skämma SvenskMJWiki. Detta arbete är det dock bara ett fåtal personer som har möjlighet att genomföra då sådan redigering är låst för utomstående. Jag får dock hoppas att det finns något smidigare sätt att radera de sidorna än att "plocka" dem en och en för det är ett ganska tidsödande arbete. De bör ju helst inte heller raderas förrän eventuell info i dem har tillvaratagits, då det är ganska många timmars arbete nedlagt på en del av dem.
 

Vad menar du med att du lämnar sidorna tomma? Tar du bort den information som finns där?
Smalspår - moduler - H0+H0e - DCC - svenskt 1910-tal

Farbror_FixO

 • Stammis
 • ****
 • Antal inlägg: 703
Samlad info från skala 1/1 till modell
« Svar #18 skrivet: tor 24 jul 2008, 16:21:18 »
Nerdboy skrev:
 

Vad menar du med att du lämnar sidorna tomma? Tar du bort den information som finns där?


 

Svar:

 

Jag flyttar informationen så att jag kan arbeta vidare med den utan att känna att någon behöver störa sig på hur jag går till väga när jag gör detta. Många sidor är redan tomma eftersom jag bara hann starta upp dem utan att fylla dem med något när det blev debatt om att det var fel sätt att arbeta på. Andra är bara påbörjade så smått och om ingen annan vill arbeta vidare med dem så finns det ju ingen bra anledning att ha två olika sidor på olika ställen som ser nästan likadana ut, men inte helt och hållet, eller?

 

Men som sagt, radera dem helt saknar jag i dagsläget möjlighet att göra.

CalleA

 • Veteran
 • *****
 • Antal inlägg: 2.148
Samlad info från skala 1/1 till modell
« Svar #19 skrivet: tor 24 jul 2008, 16:25:44 »
Citat från: Farbror_FixO
Så vad är det då egentligen som jag nu dillar om?  Jo tänk er att vi funderar över vad som utgör de större ämnesområdena inom hobbyn? Dessa indelas sedan i särskilda "spaces" på Wikispaces, kanske med olika "redaktörer" och ansvariga för respektive space.
 

Några exemplifierande förslag på en sådan uppdelning ifrån mig blir då följande:

 

Det känns som om du har missat en av grundpoängerna med en wiki, nämligen att det ska vara enkelt att utöka den med nya ord efter hand. När man skriver en text  gör man enkelt länkar på de ord som man tycker ska finnas som egna sidor, snarare än de som redan existerar. Någon av de som läser texten ser att de länkade orden inte finns än och tänker "aha, här finns något jag kan skriva om" och skapar en ny sida med nya länkar, och så rullar det på. Att dela in MJ-hobbyn i separata områden blir bara konstigt, för då måste ju länkarna göras mellan de olika wikispace-sajterna istället för inom samma sajt.

Ett annat problem är att det blir långt större risk för att någon sitter och lägger ned tid och möda på att skriva en artikel om något som redan finns beskrivet på en av de andra sajterna. Särskilt gäller detta uppslagsord som "faller mellan stolarna".

Ett tredje problem är att sökningar måste göras inom varje enskilt område.
Smalspår - moduler - H0+H0e - DCC - svenskt 1910-tal

Farbror_FixO

 • Stammis
 • ****
 • Antal inlägg: 703
Samlad info från skala 1/1 till modell
« Svar #20 skrivet: tor 24 jul 2008, 16:45:27 »
Nerdboy skrev:
 

Det känns som om du har missat en av grundpoängerna med en wiki, nämligen att det ska vara enkelt att utöka den med nya ord efter hand. När man skriver en text  gör man enkelt länkar på de ord som man tycker ska finnas som egna sidor, snarare än de som redan existerar. Någon av de som läser texten ser att de länkade orden inte finns än och tänker "aha, här finns något jag kan skriva om" och skapar en ny sida med nya länkar, och så rullar det på. Att dela in MJ-hobbyn i separata områden blir bara konstigt, för då måste ju länkarna göras mellan de olika wikispace-sajterna istället för inom samma sajt.

Ett annat problem är att det blir långt större risk för att någon sitter och lägger ned tid och möda på att skriva en artikel om något som redan finns beskrivet på en av de andra sajterna. Särskilt gäller detta uppslagsord som "faller mellan stolarna".

Ett tredje problem är att sökningar måste göras inom varje enskilt område. 

 

Svar:

 

Jag har tidigare i debatten som har varit försökt att framföra frågeställningen "är det en renodlad Wiki vi vill ha?" Själv är jag inte så säker på att det är vad jag tycker är det bästa sättet att lägga upp informationen på.

 

Det som jag tycker är själva verktygets fördelar är att man kan vara flera om att strukturera upp systemet och att man kan vara många som redigerar och lägger till information i det. Men detta kräver att man är någorlunda överens om hur det skall se ut. Om all energi skall läggas på debatt om vilken struktur som är den rätta för att viljorna divergerar alltför mycket så blir det ju inte mycket gjort på "påfyllningssidan".

 

Själv har jag tyckt redan från början (och tycker det fortfarande) att systematiken i den ursprungliga index-sidan på originalwikin är både tungarbetad och oinspirerande att arbeta i - men har tänkt att "är det så de vill ha den så skall jag inte rota för mycket i det". Därför startade jag upp en liten "sido-sida" med ett lite annat upplägg i förhoppning om att kunna få jobba lite mera ostört och inspirerat där, men fick veta att det inte var någon bra lösning. Så vad skall man göra i det läget?  Skita helt i att engagera sig eller försöka att välja att arbeta på en alternativ väg?

 

Det arbete jag lägger ner på detta för min egen räkning vill jag kunna dela med mig av, men inte under ständigt gnabbande om vilka petitesser i systematiken som kan tänkas vara rätt eller fel...

 

med förhoppning om att vi fortfarande har en kamratlig hållning till varandra...  ;)

CalleA

 • Veteran
 • *****
 • Antal inlägg: 2.148
Samlad info från skala 1/1 till modell
« Svar #21 skrivet: tor 24 jul 2008, 16:50:03 »
Citat från: Farbror_FixO
Citat från: NerdBoy
Är det någon som är insatt i vad den aktuella licensen (Creative Commons Attribution Share-Alike 3.0 License) säger om kopiering av texterna?


Svaret på den frågan finns troligen i något av de två dokument som jag länkar till längre ner i detta inlägg (kopierat ifrån tidigare inlägg i denna tråd), men som jag nämnt innan, det är skrivet på "affärsengelska" och kräver ju en hel del engagemang för att ta till sig.

 

Rent förnuftsmässigt kan man kanske tycka att<klipp>
(Jag tog mig friheten att korta ned ditt svar.)

Det jag är ute efter är vad texten egentligen säger, den stora poängen med att ha en licens är ju just att "rent förnuftsmässigt" inte är samma sak hos alla människor.  ;)Nåväl, efter att ha läst texten flera gånger tror jag mig ha förstått att den innebär följande:
* Alla har rätt att kopiera, sprida eller på något annat sätt använda sig av texten, även i kommersiellt syfte, MEN källan måste alltid anges.
* Alla har rätt att bearbeta, anpassa eller bygga vidare på texten, MEN resultatet måste göras tillgängligt med en liknande licens.

Någon där emot?
Smalspår - moduler - H0+H0e - DCC - svenskt 1910-tal

Bo

 • Gäst
Samlad info från skala 1/1 till modell
« Svar #22 skrivet: tor 24 jul 2008, 17:09:04 »
Eftersom det var jag som startade tråden, så tycker jag att denna meningslösa diskussion är inget för ett forum att delta i.
En massa påhopp utan resultat.

Det är bättre att diskutera sakligt ELLER.

 :|

Bo

CalleA

 • Veteran
 • *****
 • Antal inlägg: 2.148
Samlad info från skala 1/1 till modell
« Svar #23 skrivet: tor 24 jul 2008, 17:14:59 »
Citat från: Bo
Eftersom det var jag som startade tråden, så tycker jag att denna meningslösa diskussion är inget för ett forum att delta i.
En massa påhopp utan resultat.

Det är bättre att diskutera sakligt ELLER.

 :|

Bo
Är det mina inlägg du syftar på?
Smalspår - moduler - H0+H0e - DCC - svenskt 1910-tal

Bo

 • Gäst
Samlad info från skala 1/1 till modell
« Svar #24 skrivet: tor 24 jul 2008, 18:48:21 »
Citat från: NerdBoy
Citat från: Bo
Eftersom det var jag som startade tråden, så tycker jag att denna meningslösa diskussion är inget för ett forum att delta i.
En massa påhopp utan resultat.

Det är bättre att diskutera sakligt ELLER.

 :|

Bo
Är det mina inlägg du syftar på?


Jag pekar inte ut någon specifik person utan det har bildas två läger varav att kent är i det ena och resten i det andra.

Jag är helt utanför pga att jag kan inse att ett samlat info i ett bibliotek eller som ni kallar Wiki skulle kunna gagna samtliga som vill veta något.

Tänk alla byggtrådar som skulle kunna bli kompletta om all samlad info fans.

Likaså för intresset skull.

 

Bo